Skip to main content

Ugeskriftets julehilsen

Thomas Benfield

11. dec. 2023
3 min.

Der er ikke længe til helligdagene og et velfortjent og tiltrængt afbræk fra hverdagen. Året nærmer sig sin slutning.

Traditionen tro er årets sidste nummer fyldt med juleartikler – alle med et tvist og et glimt i øjet. Der er gode råd om valg af julemad og snacks, alternativ julepynt, lidt om, at medicin ikke forlænger grans levetid, at man må skal tage sig i agt for rensdyr, at hestehaler er overrepræsenteret blandt ryttere, og at plastikkirurger er glade for kosmetisk kirurgi, ligesom konditorer er glade for flødeskumskager. På redaktionen er vi glade for, at sygehistorier har hjulpet andre til at stille diagnoser, og naturligvis for at juleartikler har en levetid. En af artiklerne er interessant, også uden for højtiden. En læge, som er født og uddannet uden for Danmark, forklarer med et glimt i øjet, hvor svært det danske sprog er, og særligt de danske talemåder kan være svære at forstå. Jeg håber, at I vil nyde historien og more jer, som vi har gjort.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke to redaktører, som stopper efter mange år i redaktionen. Professor Peter Lange har været en del af redaktionen i 13 år. I de første seks år løftede Peter det medicinske område, og senest har Peter haft ansvaret for det vel nok populæreste stofområde – de medicinske nyheder. Professor Per Hölmich løftede egenhændigt det ortopædkirurgiske islæt fra få årlige artikler til regelmæssige publikationer af høj kvalitet. Der skal lyde en stor tak til Peter og Per fra redaktionen. I vil blive savnet. Til gengæld kan vi byde to nye redaktører velkommen. Det er afdelingslæge Christian Grønhøj. Christian er speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Den anden er overlæge Line Rode. Line er speciallæge i klinisk biokemi og overtager de diagnostiske specialer fra professor Jens Peter Gøtze. Heldigvis bliver Jens Peter i redaktionen, da Jens Peter overtager posten for de medicinske nyheder. Jeg glæder mig utrolig meget til at skabe et endnu bedre Ugeskrift for Læger sammen med Line, Jens Peter, Christian og den øvrige redaktion.

Vi har haft en perlerække af temanumre i 2023. Igen har vi været begunstiget af et forbilledligt samarbejde med mange ildsjæle og eksperter, som brænder for emner som øjensygdomme, klima og sundhed, multisygdom og polyfarmaci, søvn og urologiske sygdomme. Jeg vil gerne takke de mange forfattere og assisterende temaredaktører. I 2024 kan I glæde jer til temaer om lungemedicin, psoriasis, kardiologi, kræft hos ældre, brystkræftbehandling og kritisk læsning af forskningsartikler.

2023 var også et år, hvor Danish Medical Journal fastholdt en høj impact factor, og året, hvor Lægeforeningens engelsksprogede tidsskrift initierede sin serie af state-of-the-art reviews skrevet af meget hyppigt citerede førende danske forskere. Artiklerne er blandt de mest læste artikler publiceret i det forløbne år. I 2024 udvider vi artikelserien til førende nordiske forskere og til fremtidens forskere – de, som er forskningsledere tidligt i deres forskningskarriere.

Ugeskrift for Læger har også fået en ny og flot hjemmeside, som gør sig bedre på en smartphone. I det hele taget vil I opleve et langt mere blandet indhold mellem både den trykte del og den virtuelle del. Jeg kan f.eks. stærkt anbefale vores podcastserie.

De mange forfattere, bedømmere og anmeldere skal have stor tak. Uden dem ville der ikke være et videnskabeligt Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal. Atter i år har bedømmerne haft mulighed for at modtage vin, chokolade eller at give et bidrag til Læger uden Grænser. Rigtig mange har valgt at give et bidrag, som der desværre stadig er behov for i en verden med mange og unødige uroligheder og krige.

Journalisterne sørger på eminent vis for at »pakke« det videnskabelige indhold ind med aktuelle artikler om alt, hvad der er relevant i tiden.

Og ikke mindst en stor tak til sekretariatet, som får det alt sammen til at blive til noget.

Korrespondance Thomas Benfield. E-mail: tlb@dadlnet.dk

Interessekonflikter Der er anført potentielle interessekonflikter. Forfatterens ICMJE-formular er tilgængelig sammen med lederen på ugeskriftet.dk

Open Access under Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0