Content area

|
|

Ultralyd af pleura til at optimere patientforløb ved pleurodese

Monitorering af pleura med UL-skanning i forbindelse med pleurodese for malign pleuraeffusion afkorter dræntid og indlæggelsestid.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Pleurodese er en procedure til patienter med recidiverende malign pleuraeffusion for at forhindre gendannelse af pleuravæske. Hyppigst afvendes talkum eller tetracyclin, som gennem et pleuradræn instilleres i pleurahulen med henblik på at fremkalde adhærencer mellem pleura parietale og viscerale (pleurodese). Succesraten ligger på 75-80%. Nyt randomiseret studie, som inkluderer 313 patienter, undersøger, om monitorering af pleura med ultralyd kan optimere forløbet. De hyppigste kræftformer var malignt mesotheliom, lungekræft, brystkræft og gastrointestinale cancere med spredning til pleurae. Forfatterne konkluderer, at pleura-UL-skanning kunne føre til tidligere seponering af pleuradræn og afkorte den medianindlæggelsestiden fra tre til to dage.

Professor, overlæge Christian B. Laursen, Lungemedicinsk Afdeling J, Odense Universitetshospital, kommenterer: »Vi ved, at behandling med pleuradræn er en procedure, som patienterne generelt opfatter som meget smertefuld. Så enhver afkortning i drænbehandlingstiden vil være en markant gevinst set fra et patientperspektiv. Ud fra studiet er det vel og mærke en betydende gevinst, der kan opnås ved en simpel, smertefri, lungeultralydskanning, uden at det samtidigt reducerer effekten af behandlingen. Studiet er ét af flere randomiserede kliniske forsøg, der er iværksat for at undersøge, hvordan man kan optimere behandlingen af pleurasygdomme som f.eks. malign pleuraeffusion, bakteriel pleural infektion og pneumothorax. Studierne må forventes at medføre markante ændringer i de nationale og internationale kliniske retningslinjer indenfor pleurasygdomme. Studiet er også interessant set ud fra et ultralydperspektiv, hvor forskningen især været rettet mod anvendelsen af ultralyd som diagnostisk redskab. Klinisk ultralyd har, som dette studie illustrerer, et uudnyttet potentiale som monitoreringsredskab. I takt med den hastigt stigende udbredelse af ultralyd er der behov for, at forskningen arbejder hen mod at sikre at også monitorering med ultralyd bliver så evidensbaseret som muligt«.

Psallidas I, Hassan M, Yousuf A et al. Role of thoracic ultrasonography in pleurodesis pathways for malignant pleural effusions (SIMPLE): an open-label, randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2022:10(2):138-49.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer