Skip to main content

Ultralyddiagnostik af peritonsillær absces i akutmodtagelsen

cover

Mia Wørmer Poulsen1 & Tobias Todsen2

5. jun. 2023
2 min.

En mand i tyverne henvendte sig på Skadestuen på Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk grundet tiltagende halssmerter og synkebesvær. Dette var første henvendelse siden symptomdebut for tre dage siden med ondt i halsen. Objektivt sås rødme af tonsiller med højresidig peritonsillær hævelse og deviation af uvula mod venstre.

For at sikre diagnosen blev der udført en transoral ultralydskanning med en desinficeret vaginal ultralydtransducer. Undersøgelsen viste en tydelig anekkoisk kavitet omgivet af øget Doppleraktivitet, som dermed bekræftede peritonsillær absces som diagnose. Ved den efterfølgende nåleaspiration blev der udhentet ca. 7 ml pus bonum, som efterfølgende blev dyrket med fund af hæmolytiske streptokker gruppe A.

Klinisk kan det være svært at skelne peritonsillær cellulitis fra en absces [1], hvorfor ultralydskanning i stedet kan bruges som en hurtig og strålingsfri billeddiagnostisk undersøgelse [2]. Oftest bruges en speciel »hockey stick«-transducer til skanningen [3], men denne case viser, at en traditionel vaginaltransducer, som er tilgængelig i de fleste akutmodtagelser og lægevagter, også kan bruges til at identificere patienter med behov for kirurgisk intervention [4].

Korrespondance Mia Wørmer Poulsen. E-mail: miawoermer@hotmail.com

Publiceret på ugeskriftet.dk 5. juni 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71183

Referencer

  1. Klug TE. Peritonsillar abscess: clinical aspects of microbiology, risk factors, and the association with parapharyngeal abscess. Dan Med J. 2017;64(3):B5333.
  2. Todsen T, Stage MG, Hahn CH. Surgeon-performed transoral ultrasound-guided aspiration of peritonsillar abscess. Laryngoscope. 2021;131(10):2241-2245.
  3. Prokofieva A, Modayil V, Chiricolo G et al. Ultrasound-guided drainage of peritonsillar abscess: shoot with your hockey-stick. Intern Emerg Med. 2016;11(6):883-4.
  4. Moore CL, Copel JA. Point-of-care ultrasonography. N Engl J Med. 2011;364(8):749-57.