Skip to main content

Umbilical artery Doppler ultrasonography in high risk pregnancies

Hanne Brix Westergaard: Hanne Brix Westergaard

2. nov. 2005
2 min.

A health technology assessment

Ph.d.-projektet er udført på obstetrisk klinik, H:S Rigshospitalet, København. Afhandlingen består af en oversigt og fem artikler. Formålet er at evaluere brugen af Doppler ultralyd (DU) af arterie-umbilicalis på højrisikogravide ved hjælp af en medicinsk teknologivurdering (MTV).

Reanalyse af randomiserede, kontrollerede undersøgelser af DU på højrisikogravide viser, at vurdering med DU kun medfører en reduktion i den perinatale mortalitet og obstetriske interventioner blandt gravide med mistænkt intrauterin væksthæmning (IUGR) og/eller hypertension i svangerskabet.

Obstetrisk DU blev introduceret i begyndelsen af 1990'erne, og i år 2000 havde 31 ud af 32 obstetriske afdelinger mindst ét DU-apparat (i alt 78), og der var en betydelig forskel i organisationen af DU. Nationale estimater indikerer, at 1.500 kvinder årligt vil have behov for DU i svangerskabet på grund af mistænkt IUGR og for at få foretaget i alt 5.000 DU-undersøgelser, mens de rapporterede ca. 20.000 DU-undersøgelser årligt foretages på vide indikationer og oftest uden dokumenteret effekt.

En central model for organisationen af DU vil øge patientens udgifter, men på længere sigt reducere de sundhedsøkonomiske omkostninger. Samtidig synes brugen af DU at være omkostningseffektiv, da et sparet liv på et barn med

mistænkt IUGR skønnes at koste ca. en mio. kr.

Ved et semistruktureret interview beskriver de gravide kvinder et perspektiv på DU orienteret mod deres livsverden og derfor forskelligt fra de professionelles system- og resultatorienterede perspektiv. Kvinderne bliver, når de vurderes med DU, professionelle patienter og bidrager med kvalificerede forslag til brugen af DU.

Med MTV gives en alsidig vurdering af brugen af DU gennem analyse af evidensen, organisationen, økonomien og de gravide kvinders perspektiv, og resultatet heraf kan bidrage til en mere hensigtsmæssig brug af teknologien.

Forf.s adresse: Melchiorsvej 27, 3450 Allerød.

E-mail: hbw@dadlnet.dk

Forsvaret fandt sted den 5. april 2002.

Bedømmere: Carsten Lenstrup, Niels Uldbjerg og Ove Axelsson, Sverige.

Vejledere: Jens Langhoff-Roos og Peter Hornnes.