Skip to main content

Unge danskeres erfaring med usikker sex

Marianne J. Jørgensen1, 2, Berit Andersen1, Frede Olesen2 & Helle Terkildsen Maindal3 1) Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers 2) Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet 3) Sektion for Sundheds-fremme og Sundhedsvæsen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

28. jan. 2013
3 min.

INTRODUKTION

I løbet af de seneste ti år har der i Danmark været en stigning i antallet af provokerede aborter og nykonstaterede seksuelt overførte infektioner. Denne stigning ses specielt blandt unge i alderen 15-29 år og kan indikere at unge i stadig større grad dyrker usikker sex.

Direkte fokus på en bedring af de unges seksuelle adfærd er derfor påkrævet, og der synes at være et behov for forebyggende evidensbaserede interventioner inklusive målinger af sådanne interventioners effekt samt overvågning af ændringerne i udbredelsen af seksuelt overførte infektioner over tid. Validerede spørgeskemaer fra andre lande, der beskriver seksuel adfærd, kan kun til en vis udstrækning anvendes til disse målinger.

På grund af kulturelle forskelle er der behov for en dansk tilpasning, udvikling og validering af måleredskaberne. Der er samtidig behov for, at de forebyggende interventioner er baseret på aktuel evidensbaseret national viden om seksuel risikoadfærd. Formålet med dette kvalitative studie er at identificere, hvad der påvirker unge danskeres seksuelle risikoadfærd og derved øge muligheden for at designe og iværksætte et seksuelt nationalt overvågningsprogram med henblik på at reducere antallet af seksuelt overførte infektioner og uønskede graviditeter i Danmark.

MATERIALE OG METODER

På en dansk højskole gennemførte vi fire semistrukturerede fokusgruppeinterviews med 19 seksuelt erfarne unge i alderen 18 til 23 år. Deltagerne blev inddelt i to pige- og to drengegrupper, og hver især havde de meget forskellige sociale, geografiske og uddannelsesmæssige baggrunde. Interviewguiden blev udviklet på baggrund af litteraturstudier samt gruppens kliniske og epidemiologiske forskningserfaring inden for emneområdet. Data blev ordret transskriberet af en erfaren sekretær og analyseret ud fra kvalitativ beskrivelse.

RESULTATER

Vi identificerede fire hovedkategorier, der har betydning for seksuel risikoadfærd blandt unge i Danmark: 1) alkoholindtagelse, hvilket påvirker de unges intention om at bruge kondom ved seksuel omgang, 2) onenightstands, der er associeret med manglende kondombrug og ofte et resultat af seksuel aktivitet

efter en bytur, på festivaler eller på en ferie, 3) lavt selvværd, der øger risikoen for, at den enkelte overtræder egne grænser og dermed indgår i uønskede seksuelle oplevelser, og 4) øget seksuel erfaring, der ligeledes er associeret med manglende brug af kondom. Både internetdating og stofmisbrug blev mod forventning ikke betragtet som kategorier, der kunne føre til usikker sex blandt de unge.

KONKLUSION

Danske unge identificerede fire kategorier, der kan føre til usikker sex. Disse var en anelse forskellige fra vores formodninger, og fundene kan indikere et behov for at målrette seksuelt forebyggende interven-tioner i forhold til bestemte undergrupper. Ydermere bør viden om disse kategorier inkluderes i udarbejdelsen af nationale overvågningsprogrammer, der har til hensigt at forebygge seksuelt overførte infek-tioner og uønskede graviditeter og dermed bedre de unges seksuelle sundhed i Danmark.

DANISH MEDICAL JOURNAL: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på danmedj.dk som Dan Med J 2013;60(1):A4566.