Skip to main content

Uratsænkende terapi til patienter med urinsur gigt

Urinsur gigt er en kronisk lidelse, hvor sænkning af uratniveauet i blod er en central del af den medicinske behandling. Et dansk studie viser, at sygeplejedrevet samtale og opfølgning kan få flertallet af patienter i mål.

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

27. jun. 2024
2 min.

Urinsur gigt er en kronisk sygdom med både nedsat livskvalitet og øget dødelighed. Behandlingen sigter mod at sænke plasmauratkoncentrationen (P-urat) for at undgå anfald, men strategien følges ikke altid, og målet for P-urat nås sjældent. Et nyt studie viser, at dedikerede samtaler og opfølgning kan få > 80% af patienter i mål med at sænke P-urat.

Afdelingslæge Sophine B. Krintel, Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet, kommenterer: »I dette danske, prospektive kohortestudie har man undersøgt, om behandlingen af patienter med nydiagnosticeret urinsur gigt kan optimeres ved hjælp af tæt monitorering i et sygeplejerskeambulatorium. Fra 2017 til 2021 fik patienter diagnosticeret med urinsur gigt mulighed for at blive allokeret til et sygeplejerskeambulatorium mhp. tæt monitorering i form af patientuddannelse, telefonopkald og regelmæssig måling af P-urat. Efter et år blev patienterne afsluttet til videre behandling hos egen læge. Interventionsgruppen blev sammenlignet med en kontrolgruppe af patienter med nydiagnosticeret urinsur gigt, som blev behandlet i henhold til vanlig praksis. Det primære effektmål var andelen af patienter, som opnåede en P-urat < 0,36 mmol/l efter to år. Studiet viser, at der i interventionsgruppen var en signifikant større andel af patienter, som opnåede en vedvarende lav P-urat sammenlignet med kontrolgruppen. I interventionsgruppen var der ligeledes en større andel, som fortsat var i uratsænkende behandling efter to år. Studiet demonstrerer således betydningen af tæt monitorering og patientuddannelse. Uratsænkende behandling er ofte livslang, og det ville derfor være interessant at se, om effekten i interventionsgruppen varer ved over tid«. 

Interessekonflikter ingen