Skip to main content

Urinsyregigt og risiko for kardiovaskulær sygdom

Stort observationsstudie viser signifikant association mellem akut urinsyre gigt-anfald og efterfølgende risiko for akut myokardieinfarkt og stroke.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

6. sep. 2022
2 min.

Der er stigende evidens for, at systemisk inflammation er associeret til øget forekomst af kardiovaskulær sygdom. Et nyt studie undersøger tidsrelationen mellem akut opblussen af arthritis urica (urinsyregigtanfald) og efterfølgende forekomst af kardiovaskulære udfald, som i studiet udgøres af akut myokardieinfarkt (AMI) eller stroke. Forfatterne anvendte data fra den engelske almen-praksis database (Clinical Practice Research Datalink), hvor de blandt patienter med nydiagnosticeret urinsur gigt matchede 10.475, som efterfølgende fik et AMI eller stroke, med 52.099, som ikke gjorde det (case-kontrol-design), hvorefter de her, samt hos 1.421 patienter med mindst ét akut urinsyregigtanfald (self-controlled case series) undersøgte forekomsten af AMI og stroke i forskellige tidsperioder omkring de akutte anfald. De rapporterer, at patienter med kardiovaskulære udfald havde en næsten dobbelt så høj risiko for at have haft et akut urinsyregigtanfald i de forudgående 2-4 mdr. og konkluderer, at opblussen i urinsur gigt signifikant forhøjer risikoen for kardiovaskulære udfald.

Overlæge, professor Peter Riis Hansen, Hjertemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital, kommenterer: »Aterosklerose er en kronisk inflammatorisk sygdom, og målrettet antiinflammatorisk behandling har i de senere år vist beskyttende effekter imod AMI og stroke. De inflammatoriske mekanismer ved aterosklerose overlapper med andre inflammatoriske sygdomme, f.eks. psoriasis og reumatoid artritis. Dette antages at bidrage til den øgede risiko for hjerte-kar-sygdom ved disse lidelser, med større risiko ved forhøjet sygdomsaktivitet og lavere risiko, når lidelsen er i ro. Den nye undersøgelse ved urinsur gigt passer fint med dette paradigme for den kardiovaskulære komorbiditet ved andre kroniske inflammatoriske sygdomme. Resultaterne taler for øget fokus på hjerte-kar-risikoen i ugerne efter et urinsur gigtanfald og vigtigheden af at forebygge anfald ved diæt og uratsænkende midler. Desuden er der ved kroniske inflammatoriske lidelser særlig god grund til tæt kontrol af de traditionelle hjerte-kar-risikofaktorer. Studiet taler også for, at aggressiv behandling af disse inflammatoriske lidelser kan bidrage til at reducere risikoen for hjerte-kar-sygdom«.

Cipolletta E, Tata LJ, Nakafero G et al. Association between gout flare and subsequent cardiovascular events among patients with gout. JAMA 2022;328:440-50.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen