Skip to main content

Urinvejsproblemer efter ketaminmisbrug

Ketamin er udbredt i de danske diskoteksmiljøer.
Ketamin er udbredt i de danske diskoteksmiljøer.

Susanne Reinhardt1 & Mikkel Fode2

3. feb. 2014
4 min.

Ketamin (Figur 1) bliver på grund af stoffets evne til at fremkalde hallucinationer benyttet som misbrugsstof [1]. Ca. 1% af alle danske unge har prøvet ketamin, mens 10% af dem, der færdes i diskoteksmiljøet, har prøvet at indtage stoffet [2]. Da ketaminmetabolitter udskilles via nyrerne, kan stoffet skade urinvejene og medføre urinvejssymptomer [3]. Det er beskrevet i artikler primært fra England, fjernøsten og Australien, men er aldrig beskrevet hos danske patienter. Vi præsenterer tre sygehistorier med ketamininducerede urinvejssymptomer hos patienter, som er undersøgt på urologiske afdelinger i København.

Sygehistorierne har fundet sted i 2012 over en periode på syv måneder.

 

 

SYGEHISTORIER

I. En 24-årig mand blev indlagt akut pga. abdominalsmerter. Han oplyste, at han havde haft pollakisuri i en måned, og at han 14 dage før indlæggelsen havde oplevet makroskopisk hæmaturi. Han havde primært henvendt sig hos egen læge, hvor en urinstiks viste mikroskopisk hæmaturi. Han var udeblevet fra en efterfølgende kontrol og havde behandlet sig selv med antibiotika. Det lindrede symptomerne initialt. Han blev behandlet med sup. diclofenac med god effekt. Patienten oplyste, at han gennem længere tid havde indtaget ketamin ved festlige lejligheder. I den seneste måned havde han optrappet forbruget til ca. 1 g dagligt. Han blev henvist til ambulant hæmaturiudredning i urologisk regi. Her var både flexcystoskopi og computertomografi (CT)-urografi uden tegn på patologi. Patienten klagede dog fortsat over svær pollakisuri. Han blev anbefalet at ophøre med sit ketaminindtag, og behandlingen blev efterfølgende afsluttet.

 

II. En 27-årig mand henvendte sig akut på skadestuen med smerter i penis. Han var tidligere blevet undersøgt hos egen læge for generne. Egen læge foretog podning for veneriske lidelser. Podningen viste intet abnormt. Patienten blev henvist til urologisk afdeling til videre udredning. Her blev der foretaget test med urinstiks, som viste 3+ for blod. Han oplyste endvidere, at han muligvis havde haft makroskopisk hæmaturi tidligere.

Der blev foretaget CT-urografi og flexcystoskopi. CT-urografien viste normale øvre urinveje, mens blæren fremstod fortykket. Flexcystoskopien viste inflammatoriske forandringer. Specifikt adspurgt oplyste patienten, at han i en længere periode havde haft et større forbrug af ketamin. Han oplyste endvidere, at han var ophørt med indtagelse af stoffet. Symptomerne blev tolket som udløst af ketaminmisbruget, og behandlingen blev afsluttet.

 

III. En 22-årig mand blev indlagt akut pga. makroskopisk hæmaturi og højresidige flankesmerter. På mistanke om nyresten blev der foretaget en CT, som var uden tegn på patologi. Patienten oplyste selv, at han gennem de seneste tre år havde haft et forbrug af ketamin på 5-10 g dagligt, ca. fire dage om ugen. Adspurgt oplyste han, at han havde pollakisuri med vandladning hvert 20. minut. Han kaldte det selv for »ketaminblære«. Han fortsatte i behandling.

 

DISKUSSION

Ketaminmisbrug kan medføre blæreforandringer og i værste fald fibrose af blære og uretere [3]. Det kan medføre svære vandladningsgener med pollakisuri og smerter. Forandringerne kan i sidste ende resultere i anuri og nyresvigt. Udredningen af patienterne bør fokusere på at udelukke anden patologi og skal inkludere urindyrkning, cystoskopi, CT-urografi og evt. urodynamisk undersøgelse [1].

Sygehistorierne illustrerer, at problemet med ketaminpåvirkede urinveje er aktuelt i Danmark. Ophør med misbruget, før blæreforandringerne bliver irreversible, er den eneste virksomme behandling. Derfor er det vigtigt, at læger er opmærksomme på problemstillingen. Unge patienter med hæmaturi eller andre symptomer fra urinvejene uden anden patologi skal derfor udspørges om ketaminmisbrug. Det vil ofte være nødvendigt at stille specifikke spørgsmål. Endelig må det nævnes, at man ikke, som det skete i de beskrevne sygehistorier, nødvendigvis skal tage patienternes umiddelbare forsikringer om, at de er ophørt med misbruget, for pålydende. For at sikre et optimalt forløb bør patienternes tilbydes opfølgende besøg og hjælp til ophør med misbruget.

 

KORRESPONDANCE: Susanne Reinhardt, Urologisk Afdeling, Rigshospitalet,

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. E-mail: dr.r@webspeed.dk

ANTAGET: 19. februar 2013

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 22. juli 2013

INTERESSEKONFLIKTER:

Summary

Ketamine-induced urinary symptoms

Ketamine is gaining popularity among Danish drug users. We present the first three reports of ketamine-induced urinary symptoms in Denmark. The patients were 22-27-years-old and were all referred to urological departments due to microscopic or macroscopic haematuria. In addition, all three patients reported pain from the penis and the gut respectively. No specific pathology was found and all patients admitted to ketamine abuse. The cases illustrate that Danish physicians must be aware of potential side effects to ketamine abuse.

Referencer

LITTERATUR

  1. Reinhardt S, Fode M. Blæresmerter og vandladningsforstyrrelser som følge af ketaminmisbrug. Ugeskr Læger 2014;176:V11120682.

  2. Ravn S, Demant J. Prevalence and percptions of ketamine use among Danish clubbers: a mixed-method study. Nordisk Alkohol Nark 2012;4:397-412.

  3. Chu PS, Ma WK, Wong SC et al. The destruction of the lower urinary tract by ketamine abuse: a new syndrome? BJU Int 2008;102:1616-22.