Skip to main content

Vaccination mod gruppe B-meningokokker

Vaccination rettet mod gruppe B-meningokokker forebygger meningokoksygdom, men påvirker ikke bærertilstanden.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

10. mar. 2020
2 min.

Selvom forekomsten af bakteriel meningitis i Danmark pga. infektion med Neisseria meningitidis har været kraftigt faldende i løbet af de seneste år, er det stadig en meget alvorlig sygdom, som kræver enkelte dødsfald. Ca. halvdelen af sygdomstilfældene forårsages af gruppe B-meningokokker. To nye studier søger at svare på to vigtige kliniske spørgsmål vedrørende effekt af en ny firekomponentvaccine mod gruppe B-meningokokker: 4CMenB. Vaccinens effektivitet blev undersøgt blandt engelske børn inden toårsalderen, hvor vaccinen pga. af høj forekomst af gruppe B-meningokokker indgår i børnevaccinationsprogrammet, og dens effekt på bærertilstand blev undersøgt blandt australske skolebørn i alderen 15-18 år. Den samlede konklusion af disse studier er, at mens 4CMenB-vaccinen ser ud til at beskytte effektivt mod meningokoksygdom, har vaccinationen i skolealderen ikke nogen indvirkning på bærertilstanden.

Læge Nina Breinholt Stærke, Afdeling for Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Udviklingen af vacciner mod gruppe B-meningokokker har været langsom, da kapselpolysakkariderne ligner humant neuralt væv og derfor ikke kunne bruges som i andre meningokokvacciner. Derfor var det glædeligt, da to gruppe B-meningokok-vacciner kom på markedet i 2014, og endnu mere glædeligt, at man nu i England, efter indførelsen af 4CMenB i børnevaccinationsprogrammet kan se en 75% reduktion af gruppe B-meningokok-sygdom i de vaccinerede årgange. Konjugerede vacciner har dog også evnen til at eradikere bærertilstanden hos de vaccinerede, hvormed uvaccinerede personer omkring den vaccinerede beskyttes – såkaldt flokimmunitet. Denne effekt så vi f.eks. herhjemme som reduktion af pneumokoksygdom i alle aldersgrupper efter indførelse af pneumokokvacciner i børnevaccinationsprogrammet. Tilsvarende effekt kunne desværre ikke påvises for 4CMenB i det store australske studie, hvor ca. 24.000 unge blev cluster-randomiseret efter skole til vaccine eller placebo, uden at bærertilstanden var påvirket 12 måneder efter«.

Ladhani SN, Andrews N, Parikh SR et al. Vaccination of infants with meningococcal group B vaccine (4CMenB) in England. N Engl J Med 2020;382:309-17.

Marshall HS, McMillan M, Koehler AP et al. Meningococcal B vaccine and meningococcal carriage in adolescents in Australia. N Engl J Med 2020;382:318-27.

Interessekonflikter: NBS har deltaget i flere studier af gruppe B-meningokokvacciner.