Content area

|
|

Vaccine mod meningokokker gruppe B

Studie af unge mellem 10 og 18 år viser god serologisk respons på ny vaccine rettet mod gruppe B-meningokokker.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk

Meningokoksepsis skyldes infektion med bakterien Neisseria meningitidis. Selv om der årligt rapporteres under 50 tilfælde i Danmark, har der været stor fokus i medierne på denne tilstand, som især rammer børn og unge og kan have et dramatisk forløb. I løbet af få timer kan patienterne udvikle dissemineret intravaskulær koagulation, og sygdommen har et dødeligt forløb hos ca. 15% af de inficerede. Meningokokker optræder med flere serotyper, hvor de mest almindelige tilhører serotype B og C. De vacciner, som virker mod serogruppe A, C, W og Y, er ikke effektive mod serogruppe B. En ny, danskledet undersøgelse af effekten af en relativ ny menigokokvaccine, som i Danmark markedsføres under navnet Trumenba og er rettet mod faktor H-bindende protein, evaluerer serologisk respons hos de vaccinerede efter henholdsvis to og tre doser af vaccinen. Forfatterne konkluderer, at vaccinen fører til en tilfredsstillende immunologisk respons, hvor over 80% af de vaccinerede får en titerstigning på fire gange eller højere.

Overlæge Anja Poulsen, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, kommenterer: »Dette store multicenterstudie viser, at Trumenba er en effektiv vaccine mod gruppe B-meningokoksygdom i aldersgruppen 10-25 år evalueret på antistofrespons. Der er på grund af sygdommens sjældenhed ikke undersøgt for klinisk effekt. Den hyppigste bivirkning i studiet var lokale reaktioner på injektionsstedet. Vaccinen blev indregistreret og markedsført i Danmark i 2017 til børn og unge i alderen 10-25 år. Ud over Trumenba findes allerede en anden godkendt vaccine mod meningokok B-sygdom, Bexsero, som kræver udleveringstilladelse. Imidlertid kan den bruges fra tomånedersalderen og er allerede indført i børnevaccinationsprogrammet i England. Det amerikanske Food and Drug Administration angiver ingen præference imellem de to vacciner. At man nu har hele to effektive vacciner mod gruppe B-meningokoksygdom med acceptabel bivirkningsprofil er en stor vinding. I Danmarks anbefaler Sundhedsstyrelsen én af vaccinerne til risikogrupper og som posteksponeringsvaccine«.

Østergaard L, Vesikari T, Absalon J et al. A bivalent meningococcal B vaccine in adolescents and young adults. N Engl J Med 2017;377:2349-62.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer