Content area

|
|

Vaccine mod SARS-CoV-2

To studier viser godt antistofrespons på en ny mRNA-vaccine mod COVID.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Der er nu snart gået et år siden, at SARS-CoV-2 dukkede op i Kina, og verden er fortsat midt i en voldsom pandemi, som fuldstændig har ændret vores dagligdag. Forskere og vaccineproducenter har siden begyndelsen af året arbejdet på højt tryk for at udvikle en effektiv vaccine. Vaccineudviklingsprocessen, som normalt tager flere år, er blevet betydelig afkortet ved ibrugtagning af nye teknologier. Den vigtigste innovation er mRNA-teknologi, hvor mRNA bruges som vektor, som kan stimulere immunrespons uden en risiko for, at den interagerer med værtens DNA. To nye artikler beskriver fase I-studier med en ny mRNA-vaccine kodende for SARS-CoV-2-spikeprotein med fokus på immunrespons og sikkerhed.

Professor Thomas Benfield, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, og Københavns Universitet, kommenterer: »I begge studier testede man responset til forskellige doser af mRNA-1273-vaccinen givet med 28 dages mellemrum på henholdsvis personer under og over 55 år. mRNA-1273-vaccinen inducerede antistoffer rettet mod både fuldlængdespikeprotein og mod det receptorbindende domæne efter én dosis, hvorimod man først for alvor havde neutraliserende aktivitet efter anden dosis. Man kunne desuden påvise et T-cellerespons til spikeprotein, som var domineret af Th1-cytokiner. Studierne fandt sammenlignelige antistofresponser hos både yngre og ældre personer. Bivirkningerne var overvejende milde til moderate og sås hos halvdelen efter én dosis og hos næsten alle efter to doser. Alvorlige bivirkninger sås ved 250 µg dosis. På det grundlag valgte man at gennemføre fase II- og senere fase III-forsøg med mRNA-1273 100 µg givet to gange. Interimresultaterne af ét af fase III-studierne er for nylig offentliggjort i en pressemeddelelse. Heri kunne man læse, at af 95 tilfælde af SARS-CoV-2-infektion forekom 90 i placebogruppen og fem i den vaccinerede gruppe svarende til en vaccineeffektivitet på 94,5%. EMA har påbegyndt bedømmelsesprocessen i medio november. EU forhandler med vaccinens producent Moderna om at købe vaccinen. I øjeblikket tegner udviklingen et billede af 3-5 forskellige vacciner mod SARS-CoV-2 i Danmark i 2021«.

Jackson LA , Anderson EJ, Rouphael NG et al. An mRNA vaccine against SARS-CoV-2 — preliminary report. N Engl J Med 2020;383:1920-31.

Anderson EJ, Rouphael NG, Widge AT et al. Safety and immunogenicity of SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccine in older adults. N Engl J Med (online 29. sep 2020).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Bolette Gerd Friderichsen | 29/11
4 kommentarer
af Kai Axel Lorentzen | 28/11
1 Kommentar
af Anders Beich | 27/11
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 21/11
4 kommentarer
af Morten Holm | 21/11
1 Kommentar
af Tom Giedsing Hansen | 21/11
2 kommentarer
af Preben G. Berthelsen | 21/11
1 Kommentar