Content area

|
|

Vacciner mod helvedesild

Ny rekombinant vaccine mod herpes zoster ser ud til at være mere effektiv end vaccinen med levende svækkede virus.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Reaktivering af varicella zoster-virus (VZV) viser sig som herpes zoster (HZ) og giver et smertefuldt vesikulært udslæt lokaliseret til et dermatom. Livstidsrisikoen for HZ er på ca. 25%. Over to tredjedele af patienterne er over 50 år, og hårdest ramt er immunsvækkede ældre patienter, som også har højest risiko for postherpetisk neuralgi. Der findes nu to typer vacciner mod HZ: én, som indeholder levende svækket VZV, og én ny, som indeholder små mængder proteiner fra virussets overflade (adjuvant rekombinant subunit-vaccine). I et nyt systematisk review baseret på 27 undersøgelser, som omfatter over to millioner patienter, har man undersøgt effekten af disse vacciner over for placebo og estimerer effekten af vaccinerne over for hinanden ved hjælp af netværksmetaanalyse. Forfatterne konkluderer, at den nye subunit-vaccine er mest effektiv, men har også flest lokale bivirkninger i form af hævelse og ømhed på injektionsstedet.

Professor Jan Gerstoft, Rigshospitalet kommenterer:

»Den nye vaccine synes specielt at gavne ældre patienter, som også er dem der hyppigst får HZ og især HZ-betinget neuralgi. Ligeledes er det en fordel, at man hos immundefekte patienter ikke behøver at frygte manifestationer betinget af det levende svækkede virus. Vaccinen gør en forskel og er blevet en stor succes i de lande, hvor den er markedsført, hvilket har medført betydende leveringsvanskeligheder. Lidt uheldigt for en vaccine, der skal gentages 2-6 mdr. efter første vaccination. Og et forhold, der gør, at vaccinen næppe det første år bliver markedsført i Danmark. Vi mangler i dag information om, hvor effektiv den nye vaccine er hos immundefekte, behovet for boostning på lang sigt, ligesom vi ikke ved, hvordan den beskytter mod primær VZV-infektion, idet den slet ikke er prøvet hos børn. Den opnåede beskyttelse hos ældre er unik, og man kan håbe på, at baggrunden for dette kan afklares og overføres til andre vacciner«.

Tricco AC, Zarin W, Cardoso R et al. Efficacy, effectiveness, and safety of herpes zoster vaccines in adults aged 50 and older: systematic review and net-work meta-analysis. BMJ 2018;363:k4029.

Interessekonflikter: ingen

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer