Skip to main content

Vægtreduktion og remission af type 2-diabetes

Intensiv vægtreduktionsprogram i regi af almen praksis resulterede i remission af type 2-diabetes hos næsten halvdelen af deltagerne.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

4. jan. 2018
2 min.

De vigtigste risikofaktorer for udvikling af type 2-diabetes er overvægt, stillesiddende livsform og usund kost. I teorien er de alle modificerbare, men i praksis er det svært for patienterne at ændre livsformen tilstrækkeligt. En ny undersøgelse, hvor ca. 300 patienter med type 2-diabetes blev randomiseret til enten intensiv diætetisk intervention i regi af almen praksis eller sædvanlig behandling viste dog, at det er muligt for patienterne at tabe sig signifikant. De ret imponerende resultater efter et års intervention i den aktive gruppe var et gennemsnitligt vægttab på 10 kg (versus 1 kg i kontrolgruppen), et vægttab på over 15 kg hos 24% af deltagerne (versus ingen i kontrolgruppen) og remission af diabetes bedømt ved normalisering af niveauet af glykeret hæmoglobin uden farmakologisk behandling hos 46% (versus 4% i kontrolgruppen). Chancen for, at diabetes remitterede, var stærkt relateret til omfanget af vægttab, således at sygdommen svandt hos 86% af dem, som tabte over 15 kg, men hos ingen af dem, som tog på i vægt.

Professor Sten Madsbad, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Studiet er inspirerende for behandlingen af type 2-diabetes. Patienterne havde kort diabetesvarighed (gennemsnit tre år, alle < 6 år). De var reguleret med et niveau af glykeret hæmoglobin på 7,7% (60 mmol/l) samt et BMI på 35 kg/m2, og 70% var i behandling med 0-1 antidiabetika. Ingen var i insulinbehandling. Resultaterne blev opnået ved, at praksisdiætisten eller sygeplejersken fik et kursus på otte timer om livsstilsændringer. Vægttabsprogrammet bestod af 12-20 ugers very low calorie diet (pulverkur) på omkring 850 kcal, hvorefter almindelig kost blev reintroduceret over 2-8 uger, og efterfølgende var der fokus på at undgå vægtstigning. Deltagerne blev set én gang om måneden. Det store initiale vægttab øgede også livskvaliteten. Patienterne i studiet var ikke forskellige fra flertallet af patienter i almen praksis med diabetesvarighed på under seks år. Den beskrevne behandlingsmodel kan derfor formentlig uden de store investeringer benyttes i enhver dansk praksis«.

Lean MEJ, Leslie WS, Barnes AC et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet 2017, online 5. december.

Interessekonflikter: ingen.