Skip to main content

Vægttab der holder hele livet

11. apr. 2018
2 min.

Anmelder: Institutleder, professor, dr.med. Arne Vernon Astrup

E-mail: ast@nexs.ku.dk

Interessekonflikter: ingen

Forfatteren, Jens-Christian Holm, er med Holbæk-modellen til behandling af overvægtige børn blevet kendt i offentligheden som børnelægen, der tager børnefedme alvorligt og handler i stedet for at tale. Han citeres i medierne for at have knækket koden til at helbrede børnefedme: ”Ud af 1.900 børn og unge har 80% opnået og fastholdt en normal vægt efter behandling”.

Bogen gentager disse fantastiske resultater, men desværre kan de end ikke tilnærmelsesvist bekræftes af forfatterens senest publicerede videnskabelige opgørelser: ”Af de 876 overvægtige børn, som indgik i studiet, var der 68%, der blev tyndere, målt med alderskorrigeret BMI, mens 32% øgede deres fedmegrad. Blandt de 68%, der blev tyndere, var der en ca. 4% reduktion i deres kropsfedt”. Og børnene, der tabte sig, var fortsat betydeligt overvægtige ved studiets afslutning. Så spørgsmålet er, om Holbæk-modellen reelt adskiller sig fra resultaterne hos andre dedikerede team.

Modellen består reelt i en god gammeldags militant adfærdsmodifikation, hvor barnets liv bliver sat i system med pålæg om ordentlig søvn, nærende og mættende måltider, drikkevarer og motion håndhævet med stor alvor og autoritet, og der er ingen tvivl om, at det kan virke på de mere ressourcestærke familier. Men skal succesen omfatte flere, være større og længerevarende, så er der nok brug for mere differentierede tilbud – ”no diet fits all”.

Bogen beskriver Jens-Christians vej gennem livet med udviklingen af sit behandlingsprogram, som der nøje redegøres for. Der krydres med besynderlige udsagn som ”Ved at være opmærksom på den leptininducerede adaption mod vægttab kan du i højere grad styre dit vægttab”! At måle leptinniveauet er irrelevant både for den enkelte patient og behandlende læge, idet det stiger og falder helt forudsigeligt med størrelsen af fedtmassen.

Trods min kritik med påpegning af diskrepans mellem påståede og dokumenterede effekter og mangel på reel innovation, kan jeg ikke skjule min anerkendelse og beundring for en ildsjæl af en læge, som det er lykkedes af få dette massivt underkendte terapeutiske område sat på dagsordenen.

Forfatter: Jens-Christian Holm

Forlag: Gyldendal

Sider: 200

Pris: 269,95 kr.