Content area

|
|

Vægttab og metabolisk funktion ved type 2-diabetes mellitus

Overvægtige patienter med type 2-diabetes mellitus med tilsvarende vægttab opnår ligeværdige metaboliske forbedringer, uanset om vægttabet skyldes kostomlægning eller bariatrisk kirurgi.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Overvægtige patienter med type 2-diabetes mellitus (T2DM) har stor gavn af vægttab. Tidligere studier har antydet, at de metaboliske gevinster ved vægttab som følge af bariatrisk kirurgi var større, end hvis vægttabet blev opnået ved kostomlægning. Et nyt studie undersøger dette i detaljer hos 22 patienter (11 patienter i hver gruppe), som i begge grupper opnåede et vægttab på ca. 18% svarende til ca. 22 kg (i gennemsnit fra 122 kg til 100 kg). Forfatterne undersøger en lang række metaboliske funktioner relateret til T2DM og konkluderer, at de metaboliske gevinster for patienterne er de samme, og at de således afspejler selve vægttabet og ikke er relateret til måden, som vægttabet blev opnået på.

Professor og overlæge Sten Madsbad, Endokrinologisk Sektion, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Forklaringen på remission af T2DM efter bariatrisk kirurgi er omdiskuteret. Aktuelle studie viser, at efter et vægttab på omkring 20 kg opnået ved enten behandling med livsstilsintervention eller efter gastrisk bypasskirurgi er effekterne på insulinfølsomheden i leveren, muskler og fedtvæv ikke forskellige, hvilket forklarer, at reduktionen i HbA1c ikke var forskellig mellem behandlingerne. Koncentrationen af forgrenede aminosyrer i plasma blev reduceret, mens galdesyrer og variationen i tarmbakterier blev øget i den opererede gruppe samtidig med, at profilen af insulinsekretionen under måltider blev ændret. Disse ændringer syntes dog ikke at have haft større betydning for reduktionen i HbA1c efter 20 kg vægttab. Problemet er: Hvordan får vi den overvægtige patient med T2DM til at tabe 15- 20 kg i vægt og til at holde vægttabet? Aktuelt mangler vi bortset fra bariatrisk kirurgi en effektiv behandling af overvægt, men i de kommende år vil der blive markedsført nye lægemidler, der i kombination med en effektiv livsstilsintervention vil kunne inducere et vægttab på 15- 20 kg hos overvægtige. Dette vil reducere behovet for kirurgi og i de lægemidler, som vi i dag behandler T2DM med«.

Yoshino M, Kayser BD, Yoshino J et al. Effects of diet versus gastric bypass on metabolic function in diabetes. N Engl J Med 2020; 383:721-32.

INTERESSEKONFLIKTER: SM angiver deltagelse i advisory boards for AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Intarcia Therapeutics, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk og Sanofi; undervisning for AstraZeneca, Boehringer Ingelheim; Merck Sharp & Dohme; Novo Nordisk, Sanofi og forskningsmidler fra Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim.

Blad nummer: 

Right side

af Thorkild I.A. Sørensen | 09/12
1 Kommentar
af Morten Ellemose Gulev | 06/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
10 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 05/12
2 kommentarer
af Kim Varming | 05/12
1 Kommentar