Content area

|
|

Vareniclin er bupropion, nikotin og placebo overlegent i rygeafvænning

I et randomiseret studie med > 8.000 indrullerede patienter viste både vareniclin og bupropion tolerable bivirkninger og bedre effekt end placebo mod nikotinabstinens

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Per Lav Madsen lav.madsen@gmail.com

I et randomiseret studie med > 8.000 indrullerede patienter viste både vareniclin og bupropion tolerable bivirkninger og bedre effekt end placebo mod nikotinabstinens

Nyere midler til brug ved rygeophør er mistænkt for at kunne forårsage intolerable neuropsykiatriske bivirkninger og kun begrænset undersøgt over for nikotinsubstitution. Anthenelli et al et gennemførte et dobbeltblindet, triple-dummy, placebokontrolleret multicenterstudie af effekt og tolerabilitet af vareniclin (1 mg p.o. 2 × dagligt), bupropion (150 mg p.o. 2 × dagligt) og nikotinplaster (21 mg dagligt) i 12 uger med efterfølgende 12 ugers followup. Man inkluderede 8.144 deltagere, hvoraf 4.116 havde psykiatrisk lidelse, da psykiatriske patienter ofte ryger meget og måske har størst risiko for neuropsykiatriske bivirkninger. De vareniclinbehandlede opnåede højere rygeophørsratioer end patienter på placebo, nikotinplaster og bupropion. Patienter behandlet med bupropion eller nikotinplaster opnåede også højere rygeophør end patienter behandlet med placebo. Rygeophørsmedicin gav ikke øget risiko for neuropsykiatriske bivirkninger i forhold til placebo hos hverken raske deltagere eller deltagere med psykiatriske lidelser. De hyppigste bivirkninger, hhv. kvalme (vareniclin: 25%) og søvnløshed (bupropion: 12%) så man blandt de ny droger. Forfatteren konkluderer, at bivirkninger til varenicilin og bupropion er tolerable, og at midlerne signifikant øger chancen for rygeophør. Vareniclin er det middel, der medfører den bedste chance for rygeophør. Overlæge Philip Tønnesen, Lungemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital, kommenterer: »Det er et stærkt studie dels pga. designet med head to head-sammenligning mellem de tre førstevalgspræparater til rygeafvænning, og dels pga. det store antal rygere på > 8.000. Der har været megen debat og frygt mht., om vareniclin kunne udløse depression og suidcidaladfærd, og med dette studie syntes denne frygt at være manet til jorden! Langt de fleste patienter med psykisk sygdom led af »stabil« depression, og også til disse patienter kan man nu anvende alle tre droger uden frygt for neuropsykiatriske bivirkninger«.

INTERESSEKONFLIKTER: Philip Tønnesen har modtaget honorarer for deltagelse i advisory boards og for foredrag, ekspertrådgivning for Pfizer, Astra-Zenca, Johnson & Johnson og Fertin Pharma A/S, inden for dette område.

Anthenelli RM, Benowitz NL, West R et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016;387:2507-20.

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer