Content area

|
|

Vascular effects of substances with estrogen-like action in a rabbit model

Forfatter(e)
Læge Claus Otto Lund: Forf.s adresse: Hegnsvej 155, DK-2850 Nærum. E-mail: col@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 7. maj 2004. Bedømmere: Carsten Lenstrup, Axel Forman og Mogens Fenger . Vejledere: Bent Ottesen , cand.scient. Jesper Eugen-Olsen og Lisbeth Nilas .

Ph.d.-afhandlingen er udført på gyn./obst. afdeling, H:S Hvidovre Hospital, og bygger på fem artikler.

Formålet var at undersøge virkningen af kronisk behandling med østrogen eller soyaberiget diættilskud (Soylife) på karfunktion, og at udvikle en metode til at kvantitere specifikke vaskulære mRNA-transkripter. Den akutte effekt på kartonus af tibolon (Livial) og dets metabolitter blev undersøgt.

Langtidsstudiet blev udført på ovariektomerede homozygote WHHL-kaniner, behandlet med 17β-østradiol, Soylife, eller placebo. P-kolesterol var højere i Soylife-gruppen, mens LDL og p-endothelin-1 var uafhængige af behandling. Endothelinreceptor A og B mRNA, bestemt vha. realtime PCR i
fire koronare og cerebrale arterier, var uafhængig af behandling, mens den relative endothelinreceptorerekspression afveg i proksimale koronararterier. Aterosklerose ses i netop de proksimale koronararterier, tydende på en sammenhæng mellem aterosklerose og endothelinreceptorekspression. Behandlingen havde ingen effekt på endothelafhængig og -uafhængig relaksation samt på ekspressionen af eNOS mRNA i cerebrale arterier. Hyperkolesterolæmi kan dog i sig selv influere på disse parametre og derved maskere en behandlingseffekt. Fundene kan være unikke for WHHL-kaniner, hvor den kolesterolsænkende effekt af østrogen ikke ses.

I myografforsøg på arterier fra ubehandlede hunkaniner, inducerede tibolon og dets metabolitter akut nongenomisk relaksation, sammenlignelig med 17β-østradiol. Resultatet afspejler måske en farmakologisk snarere end en fysiologisk virkning af tibolon, idet relaksation ses ved ufysiologisk høje koncentrationer.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(20):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar