Skip to main content

Vedvarende periorbital hævelse hos en syvårig

Tobias Todsen1, 2 & Bjarki Djurhuus1

Se flere detaljer

15. apr. 2019
2 min

En syvårig dreng havde gennem et par uger haft tiltagende hævelse og ømhed under venstre øje. Antibiotisk behandling var uden effekt, og han blev indlagt til observation for sinuitis. Man foretog akut MR-skanning med kontrast, hvilket gav mistanke om præseptal celluitis. Da der ikke var bedring efter en uges intravenøs flerstofsantibiotikabehandling, foretog man ved øre-, næse-, halskirurgisk tilsyn en klinisk UL-skanning, som viste bløddelshævelse med knogledestruktion af orbitabunden. Ved en CT bekræftedes mistanken om en tumor neden for orbita med gennemvækst til sinus maxillaris. Ved en patologisk udredning stillede man diagnosen Langerhanscelle-histiocytose, der er en sjælden ikkemalign proliferation af Langerhansceller og primært rammer børn.

Efter 12 måneders kemoterapi og prednisolonbehandling opnåede man komplet regression af tumoren. Ved mistanke om orbitale komplikationer i forbindelse med bihulebetændelse hos børn anbefales det at foretage CT eller MR-skanning med kontrast. Mens der ved CT er en strålingsrisiko, er MR-skanning en ligeværdig, strålingsfri billedmodalitet [1]. I dette tilfælde kunne MR-skanningen ikke afsløre knogledestruktionen, som derimod blev fundet ved UL-skanning. UL-skanning er en lettilgængelig undersøgelse, som efterhånden kan udføres bedside, og både er omkostningseffektiv og ufarlig [2].

Korrespondance: Tobias Todsen. E-mail: tobiastodsen@gmail.com

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 15. april 2019

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Referencer

LITTERATUR

  1. Wald ER, Applegate KE, Bordley C et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of acute bacterial sinusitis in children aged 1 to 18 years. Pediatrics 2013;132:262-80.

  2. Todsen T. Surgeon-performed ultrasonography. Dan Med J 2017;64(11):B5421.