Skip to main content

Vegetarer har høj risiko for at få B12-vitaminmangel

Parva Javid & Erik Christensen

4. jan. 2016
8 min.

I vore dages vestlige samfund er det at være vegetar ikke usædvanligt, idet 3-10% af befolkningen er vegetarer [1-4]. Mulighederne for at spise en mere varieret vegetarisk kost er blevet forbedret i 2000‘erne, idet udbuddet af planteprodukter, der kan være alternativer til kød og mejeriprodukter, er øget i de vestlige samfund.

Der er holdepunkter for, at en velplanlagt vegetarisk kost kan bidrage til at forbedre sundheden. År-sagerne til, at vegetarernes sundhed er forbedret, kan – ud over kosten – være, at vegetarer ofte har en mere sund livsstil på andre områder end kosten – herunder motion. Udelukkelsen af animalske produkter betyder dog, at der er risiko for mangel på næringsstoffer, som ikke findes eller kun findes i begrænset mængde i en vegetarisk kost, herunder B12-vitamin [5, 6].

Vegetarisk kost inddeles i forskellige kategorier, der varierer med hensyn til tilladte animalske produkter. Veganere spiser ikke noget fra dyreriget [5], laktovegetarer (LV) indtager også mejeriprodukter og lakto-ovo-vegetarer (LOV) indtager herudover også æg.

B12-vitamin eller cobalamin er et komplekst vand-opløseligt vitamin. Den gastrointestinale absorption og transporten af B12-vitamin i ekstracellulære væsker er komplekse processer, der involverer bærerproteiner som haptocorrin, intrinsic factor (dannet i ventriklens parietalceller [7]) og transcobalamin (TC) [5, 7, 8]. Den passive B12-vitaminabsorption, som tegner sig for 1-2%, sker langs hele den absorberende overflade i
ga-strointestinalkanalen. B12-vitamin indgår i den en-terohepatiske cirkulation, idet to tredjedele af den mængde, der udskilles i galden, reabsorberes i ileum. Leveren er det organ, der indeholder mest B12-vitamin med et depot på 2-3 mg. Også i hjernen og nyrerne findes en vis mængde B12-vitamin. Vitaminet udskilles primært via fæces [6, 7].

B12-vitamin er det eneste vitamin, som kun syntetiseres af visse mikroorganismer, der er optages af dyr højt i fødekæden. Derfor er animalske fødevarer den eneste naturlige kilde til B12-vitamin i menneskets kost [7, 9]. Man skal være opmærksom på, at for mennesker er B12-vitaminanaloger dannet af cyanobakterier, som både er biologisk inaktive og hæmmende for absorptionen af det aktive B12-vitamin [9, 10].

B12-VITAMINMANGEL

De mest almindelige årsager til B12-vitaminmangel er utilstrækkelig indtagelse eller malabsorption. Det store depot af B12-vitamin i leveren, i kombination med B12-reabsorption i nyrerne og det effektive enterohepatiske kredsløb betyder, at det kan tage mange år, før der udvikles B12-vitaminmangel hos vegetarer. I modsætning hertil udvikles mangel hurtigere i en ung alder og hos mennesker, der har malabsorption [8, 11].

Diagnosticering

Måling af serum-B12-niveauet er ikke en tilstrækkelig specifik eller følsom undersøgelsesmetode, og det anbefales at kombinere forskellige analyser [6, 7, 12]. Forhøjet metylmalonat (MMA)-niveau og forhøjet totalplasmahomocystein (tHcy)-niveau kan afsløre B12--vitaminmangel tidligt, inden alvorlige symptomer opstår. Forhøjet MMA-niveau er tilstrækkelig specifik til at afsløre intracellulær B12-vitaminmangel. THcy er ikke i sig selv tilstrækkelig pålidelig som markør. Den markør, der anses for at være den bedste – og den, der tidligst falder – er den biologisk aktive B12-vitaminfraktion holotranscobalamin (holoTC), men dette er en ikke alment tilgængelig analyse.

Stadier

B12-vitaminmangel kan inddeles i fire stadier. I stadie I og II er plasma- og celledepoterne tømte, og holoTC-niveauet falder. I stadie III øges de metaboliske markører MMA og tHcy. I stadie IV begynder de kliniske symptomer (makrocytær anæmi og neurologiske symptomer). HoloTC er den bedste markør i stadie I og II, mens MMA er den bedste markør i stadie III og IV [11, 12].

Symptomer

Tidlige symptomer som unormal træthed, angst, mild depression, hyppige øvre luftvejsinfektioner og kognitiv påvirkning er uspecifikke. Der vil efterhånden forekomme symptomer på anæmi, gastroenterologiske symptomer i form af nedsat appetit, fordøjelsesproblemer, kvalme og atrofisk glossitis [6] og endelig neurologiske symptomer i form af potentielt irreversible sensoriske og motoriske udfald og evt. demens.

B12-VITAMINMANGEL HOS VEGETARER

Der er specielt inden for de seneste 15 år gennemført en del undersøgelser om forekomsten af B12-vitaminmangel hos voksne vegetarer i de vestlige samfund. I denne artikel omtales resultaterne fra de seks største undersøgelser, der inkluderede mere end 75 vegetarer [10, 13-17]. I Tabel 1 angives nogle vigtige data fra disse undersøgelser.

I de fleste undersøgelser diagnosticerede man B12-vitaminmangel ud fra niveauet af B12-vitamin i serum eller plasma, men normalområderne varierede noget. Plasma- eller serum total-Hcy blev også målt i de fleste undersøgelser, men også her varierede normalgrænserne. Undersøgelserne viste, at forekomsten af forhøjet Hcy steg med varigheden af vegetarperioden. I færre undersøgelser målte man niveauet af MMA og holoTC. Undersøgelserne viste, at forhøjelsen af tHcy og MMA var mest udtalt hos veganere. HoloTC blev kun anvendt i to undersøgelser. Denne analyse er mere følsom med hensyn til påvisning af lettere B12-vitaminmangel. I den undersøgelse, hvor klare resultater vedrørende holoTC blev præsenteret, fandtes nedsatte værdier hos 73-90% af vegetarerne [14]. Det kan tilføjes, at forfatterne understreger, at holoTC muliggør tidlig diagnostik af B12-vitaminmangel – inden der opstår kliniske symptomer.

I de undersøgelser, hvor man målte MMA, tHcy
eller holoTC, fandt man en væsentlig højere forekomst af B12-vitaminmangel, end man gjorde i de undersøgelser, hvor man kun målte niveauet af serum- eller plasma-B12-vitamin.

To undersøgelser viste, at indtagelse af kosttilskud forbedrede B12-vitaminstatussen signifikant [14, 17].

Hvor hurtigt udvikles B12-vitaminmangel hos
vegetarer?

I de undersøgelser, hvor det omtales, hvor hurtigt B12-vitaminmangel udvikles, præsenteres der ingen klare resultater [8, 11, 15, 17],. Dog nævnes det, at hvis leverens depot af B12-vitamin er fyldt, og man derefter som veganer ikke indtager nogen animalske produkter, vil det tage 5-6 år, inden B12-vitamindepotet i leveren er tømt. Hvis depotet ikke er fyldt fra starten, vil det for en veganer tage kortere tid, inden det er tomt. For LV og LOV vil det alt andet lige tage noget længere tid, inden B12vitamindepotet er tømt. Imidlertid vil vigtige kliniske symptomer på B12-vitaminmangel opstå, inden depotet er helt tomt, hvorfor det vil være vigtigt at undersøge for B12-vitaminmangel selv efter blot nogle få år som vegetar.

KONKLUSION

På grund af plantekosts manglende indhold af B12-vitamin er der en betydelig risiko for, at vegetarer får B12-vitaminmangel. Risikoen stiger med varigheden af den periode, man har været vegetar og er afhængig af den type af vegetarkost, man indtager. Størst risiko har veganere, men også LV og LOV har en vis risiko for at få B12-vitaminmangel, idet indholdet af B12-vitamin i mælkeprodukter og æg normalt vil være utilstrækkeligt til at dække behovet. Da B12-vitamindepotet i leveren ved vegetarperiodens start kan være af begrænset størrelse, vil klinisk betydende B12-vitaminmangel kunne udvikle sig i løbet af 2-3 år. Vegetarer bør rutinemæssigt undersøges for B12-vitaminmangel. Hvis der skal kunne påvises B12-vitaminmangel, skal der ud over nedsat B12-vitaminnivau være påvist forhøjet niveau af MMA og tHcy. Måling af MMa- og tHcy-niveauet er en mere følsom målemetode i de tidlige stadier af B12-vitaminmangel end nedsat B12-vitaminniveau. Det første stadie af B12-vitaminmangel konstateres formentlig bedst ved påvisning af nedsat holoTC-niveau, men denne test er endnu ikke alment tilgængelig. Vegetarer bør opfordres til altid at tage tilskud af B12-vitamin, der fås som tabletter. Der er behov for international konsensus om de diagnostiske kriterier for B12-vitaminmangel [18].

Korrespondance: Erik Christensen.
E-mail: erik.christensen.01@regionh.dk

Antaget: 10. november 2015

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 4. januar 2016

Interessekonflikter:

Summary

Vegetarians are at high risk of vitamin B12 deficiency

Since vegetarians have a lower intake of vitamin B12 (B12) than non-vegetarians, they are at increased risk of deve­loping B12 deficiency. The less animal products the food contains the worse the B12 status. However, even lacto-ovo-vegetarians run the risk of becoming deficient in B12. Vege­tarians are recommended regularly to take supplements of B12, and they should be informed of the lacking content of B12 of plant products and the hazards of B12 deficiency. Furthermore, vegetarians should routinely be checked for possible B12 deficiency.

Referencer

LITTERATUR

 1. Key TJ, Appleby PN, Rosell MS. Health effects of vegetarian and vegan diets. Proc Nutr Soc 2006;65:35-41.

 2. Mangels R, Driggers J. The youngest vegetarians: vegetarian infants and toddlers. Infant Child Adolesc Nutr 2012;4:8-20.

 3. Larsson CL, Johansson GK. Dietary intake and nutritional status of young vegans and omnivores in Sweden. Am J Clin Nutr 2002;76:
  100-6.

 4. McEvoy CT, Temple N, Woodside JV. Vegetarian diets, low-meat diets and health: a review. Public Health Nutr 2012;15:2287-94.

 5. Ask S. Vegetarisk mat är bra – även för små barn. Läkartidningen 2014;111:468-72.

 6. Elmadfa I, Singer I. Vitamin B-12 and homocysteine status among
  vegetarians: a global perspective. Am J Clin Nutr 2009;89:1693S-1698S.

 7. Herrmann W, Obeid R. Cobalamin deficiency. I: Stanger O, red. Water soluble vitamins. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012;56:301-22.

 8. Nielsen MJ, Rasmussen MR, Andersen CBF et al. Vitamin B12 transport from food to the body’s cells – a sophisticated, multistep pathway. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2012;9:345-54.

 9. Watanabe F, Yabuta Y, Tanioka Y et al. Biologically active vitamin B12 compounds in foods for preventing deficiency among vegetarians and elderly subjects. J Agric Food Chem 2013;61:6769-75.

 10. Hokin BD, Butler T. Cyanocobalamin (vitamin B-12) status in Seventh-day Adventist ministers in Australia. Am J Clin Nutr 1999;70(suppl 3):576S-578S.

 11. Herrmann W, Geisel J. Vegetarian lifestyle and monitoring of vitamin B-12 status. Clin Chim Acta 2002;326:47-59.

 12. Pawlak R, Parrott SJ, Raj S et al. How prevalent is vitamin B(12) deficiency among vegetarians? Nutr Rev 2013;71:110-7.

 13. Obeid R, Geisel J, Schorr H et al. The impact of vegetarianism on some haematological parameters. Eur J Haematol 2002;69:275-9.

 14. Herrmann W, Schorr H, Obeid R et al. Vitamin B-12 status, particularly holotranscobalamin II and methylmalonic acid concentrations, and hyperhomocysteinemia in vegetarians. Am J Clin Nutr 2003;78:131-6.

 15. Waldmann A, Koschizke JW, Leitzmann C et al. German vegan study: diet, life-style factors, and cardiovascular risk profile. Ann Nutr Metab 2005;49:366-72.

 16. Majchrzak D, Singer I, Männer M et al. B-vitamin status and concentrations of homocysteine in Austrian omnivores, vegetarians and vegans. Ann Nutr Metab 2006;50:485-91.

 17. Gilsing AM, Crowe FL, Lloyd-Wright Z et al. Serum concentrations of vitamin B12 and folate in British male omnivores, vegetarians and vegans: results from a cross-sectional analysis of the EPIC-Oxford cohort study. Eur J Clin Nutr 2010;64:933-9.

 18. Hvas AM, Vestergaard H, Gerdes LU et al. Physicians’ use of plasma methylmalonic acid as a diagnostic tool. J Intern Med 2000;247:311-7.