Skip to main content

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Anne Mette Dons Helle Landberger Johansen

11. jan. 2008
2 min.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en revideret version af vejledningen fra december 2000 om behandling af børn med antidepressiva, antipsykotika og centralstimulerende midler. Den nye vejledning har titlen »Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser« og kan findes på www.retsinfo.dk

I vejledningen præciseres kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed, en læge skal udvise ved medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser.

Psykiske lidelser, der kan behandles medikamentelt hos børn og unge, omfatter blandt andet depression, tilstande med tvangshandlinger og tvangstanker (obsessive compulsive disorder (OCD)), angst, hyperkinetiske forstyrrelser, psykotiske tilstande, f.eks. skizofreni, og Tourettes syndrom.

Vejledningen henvender sig til speciallæger i almen medicin, speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, speciallæger i pædiatri og andre læger, der deltager i behandlingen af børn og unge med psykiske lidelser. Den omfatter medikamentel behandling af børn og unge under 18 år, både akut og stabiliserende behandling, samt vedligeholdelsesbehandling.

Det er en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeopgave at vurdere, hvornår et barn eller en ung med psykisk lidelse har behov for medikamentel behandling og at indlede denne. I særlige tilfælde kan indikationen dog også stilles af andre læger med kendskab til den pågældende lidelse hos børn og unge, f.eks. pædiatere. Dette er nærmere uddybet i vejledningens enkelte afsnit. I akutte tilfælde kan speciallæger i almen medicin påbegynde behandlingen efter konference med en børne- eller ungdomspsykiater. Barnet skal altid samtidig henvises til en børne- og ungdomspsykiatrisk specialafdeling.