Skip to main content

Vellykket behandling af décollement-læsion med fuldhudstransplantat på overekstremitet

Elisabeth Lauritzen, Christian Lyngsaa Lang & Lisa Toft Jensen

14. jan. 2019
2 min.

Begrebet décollement-læsion (DL) stammer fra fransk og anvendes til beskrivelse af store løsnings-/afrivningsskader på hud og underliggende bløddele [1].

En kvindelig cyklist blev ramt af en lastbil og indbragt på Rigshospitalets Traumecenter. På venstre overarm sås en mindre bløddelslæsion med sivblødning. Huden var løs, og der blev rejst mistanke om DL. Hun blev opereret akut i generel anæstesi, hvor man fandt DL af venstre overarm og den proksimale del af underarmen. Den afficerede hud blev skåret af i ét stykke med minutiøs oprensning og revision af avitalt væv på armen. Huden blev trimmet for fedtvæv til dermis og fenestreret for at sikre afløbet. Den blev lagt tilbage i defekten som fuldhudstransplantat. Ved udpakning på femtedagen var der 98% anslag. Fire år efter traumet sås et tilfredsstillende funktionelt og kosmetisk resultat.

DL er en klinisk diagnose, hvor hurtig og tidlig diagnostik er essentiel for behandlingen. DL på ekstremiteter skal behandles inden for seks timer pga. risikoen for nekrose, infektion og i værste fald nekrotiserende fasciitis [2, 3].

Hvis huden og sårbunden vurderes at være vital, anbefales det at anvende huden over DL som fuldhudstransplantat. Fuldhudstransplantater heler med et acceptabelt funktionelt og kosmetisk resultat [1, 3, 4].

Korrespondance: Elisabeth Lauritzen. E-mail: elisabethlauritzen87@gmail.com

Publiceret på ugeskriftet.dk: 14. januar 2019

Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Taksigelse: Rami Mossad Ibrahim, Plastikkirurgisk Afdeling, Herlev Hospital, takkes for fotoredigering.

Referencer

Litteratur

  1. Boesen MP, Larsen CF, Elberg JJ. Decollement. Ugeskr Læger 2004;166:139-43.

  2. Latifi R, El-Hennawy H, El-Menyar A. The therapeutic challenges of degloving soft-tissue injuries. J Emerg Trauma Shock 2014;7:228-32.

  3. Borgwardt A, Borre M, Elberg JJ. Kirurgi. 1. udg. FADL’s Forlag, 2012:
    111-5.

  4. Mello DF, Assef JC, Soldá SC. Degloving injuries of trunk and limbs: comparison of outcomes of early versus delayed assessment by the plastic surgery team. Rev Col Bras Cir 2015;42:143-8.