Skip to main content

Vigtigheden af basal udredning og behandling af en ektopisk ureter

Lars Lund E-mail: Lars.Lund@rsyd.dk Sabrina Toft Hansen & Mikhail Diatchikhine Urologisk Afdeling L, Odense Universitetshospital Ugeskr Læger 2018;180:V69537

7. maj 2018
1 min.

En 33-årig kvinde blev henvist til behandling for ektopisk ureter fra øvre anlæg af højre nyre. Hun havde haft inkontinens hele livet. Symptomerne var tolket som en stressinkontinens, og derfor blev der foretaget en tension-free vaginal tape-operation i 2010. Trods operationen var patienten fortsat inkontinent, hvilket førte til genhenvisning. Der blev foretaget bilateral retrograd pyelografi, CT-urografi og renografi. Undersøgelserne viste et højresidigt dobbeltanlæg (A), hvor ureter fra nedre anlæg havde indmunding i

blæren, mens ureter fra øvre anlæg havde indmunding i urethra ved blærehalsen. En renografi inklusive splitrenografi viste normale forhold. En cystoskopi viste, at ureter fra øvre anlæg havde udløb ved blærehalsen (B).

Patienten fik udført en robotassisterende neoimplantation af ureter fra øvre anlæg af højre nyre til blæren. Der var ingen postoperative komplikationer, og patienten var herefter kontinent.

Konklusion: Basal udredning for inkontinens hos kvinder bør indeholde en god anamnese, objektiv undersøgelse inklusive gynækologisk undersøgelse med hostetest, væskevandladningsskema, urinstiks samt flow- og residualurinmåling. Derefter skal der foretages en individuel vurdering mhp., om cystoskopi og billeddiagnostisk undersøgelse f.eks. CT-urografi er indiceret.

Publiceret på ugeskriftet.dk: 7 maj 2018

Interessekonflikter: ingen.