Skip to main content

Virker diætbehandling mod multipel sklerose?

I en musemodel sås komplet remission i 20% af dyrene på en fastelignende diæt. Dyrene havde forhøjede niveauer af kortikosteron og regulatoriske T-celler samt nedsat niveau af proinflammatoriske cytokiner.

Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

9. jun. 2016
2 min.

I en musemodel sås komplet remission i 20% af dyrene på en fastelignende diæt. Dyrene havde forhøjede niveauer af kortikosteron og regulatoriske T-celler samt nedsat niveau af proinflammatoriske cytokiner.

Diætbehandling af multipel sklerose (MS) har tidligere været forsøgt, men med skuffende resultater. Forskerne har i aktuelle studie anvendt en eksperimentel musemodel for MS (experimental autoimmune encephalomyelitis), hvor myelinspecifikke Th1- og Th17-celler krydser blod-hjerne-barrieren og migrerer ind i centralnervesystemet, hvor de aktiveres af lokale antigenpræsenterende celler og dermed fremmer inflammationsresponset. Dette fører til oligodendrocytdød, demyelinisering og aksonal skade. I forsøget fik interventionsgruppen en fastelignende lavkalorie- og lavproteindiæt i cykler af tre dage ud af syv dage, og forsøget strakte sig over i alt 30 dage. Kontrollerne fik normal diæt. Dyrene i interventionsgruppen havde forbigående nedsat niveau af både de proinflammatoriske cytokiner IFN- og IL-17 i serum og antallet af antigenpræsenterende celler i milten, mens antallet af både regulatoriske T-celler i milten og niveauet af kortikosteron i serum steg. Endvidere rapporteredes den fastelignende diæt at fremme regenerationen af oligodendrocyt-precursor-celler og remyelinisering af aksonerne i den eksperimentelle MS-model. Forfatterne tolker resultaterne således, at behandlingen understøtter både undertrykkelse af autoimmuniteten og evnen til remyelinisering.

Professor Bente Finsen, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet, kommenterer: ”Den gunstige effekt af den fastelignende diæt på musenes symptomer kan tilskrives diætens perifere effekt. Konsekvensen af hæmningen af det perifere immunrespons er, at færre immunceller infiltrerer musenes rygmarv. Den mest nærliggende forklaring på fundet af et normalt antal oligodendrocytter i rygmarven af de diætbehandlede mus er som konsekvens heraf fravær af demyeliniserede læsioner og ikke en bedret regeneration. Datasættene vedr. nydannede oligodendrocytter og remyelinisering rejser flere spørgsmål, end de giver svar. Der er således fortsat behov for stærkere forskningsdata for at afgøre, om fastelignende diæt fremmer remyelinisering. Som konklusion er studiets data vedrørende en gunstig effekt af fastelignende diæt på autoimmunitet potentielt lovende, også idet den fastelignende diæt gives terapeutisk. Studiets resultater vedrørende remyelinisering er imidlertid spinkle”.

Choi IY, Piccio L, Childress P et al. A diet mimicking fasting promotes regeneration and reduces autoimmunity and multiple sclerosis symptoms. Cell Reports 26. maj 2016 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen