Skip to main content

Virusniveau og sygdomsforløb ved hepatitis B

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk
3. nov. 2014
02 min

For de fleste immunkompetente mennesker er hepatitis B en selvlimiterende sygdom, men nogle udvikler en kronisk infektion. Formålet med dette retrospektive kohortestudie var for patienter diagnosticeret med akut hepatitis B at undersøge, hvorvidt der var en sammenhæng mellem sygdomsforløb, virusgenotype og målte niveauer af hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg) samt hepatitis B-virus (HBV)-DNA.

I studiet indgik 215 japanske patienter, i gennemsnit 31,8 ± 10 år, som var blevet diagnosticeret med akut hepatitis B af forskellig genotype. Deltagere, som ikke på noget tidspunkt modtog antiviral behandling, blev fulgt fra sygdomsdebut og indtil, at de enten havde clearet HBsAg eller, som 21 (10%) gjorde, udviklet kronisk infektion, defineret som detekterbar HBsAg efter seks måneder. Efter 12 måneder var der fortsat seks personer, som ikke havde formået at cleare HBsAg. I forhold til at prædiktere, hvem der ville udvikle kronisk infektion, fandt man, at niveauer af HBV-DNA og HBsAg målt efter hhv. fire og 12 uger kunne anvendes til dette formål (p < 0,001 for begge). På samme måde kunne niveauer af HBV-DNA og HBsAg målt efter hhv. otte og 12 uger anvendes til at prædiktere, hvem der ville cleare HBsAg inden for 12 måneder (p < 0,05 og p < 0,01).

Overlæge Henrik Bygum Krarup, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, kommenterer: "Dette studie er interessant, fordi det behandler en situation, som er kendt fra klinikken, nemlig at nogle patienter med akut hepatitis B er HBsAg-positive i mere end seks måneder, inden de serokonverterer, hvilket bringer dem ud over den grænse, der er definitionen på kronicitet. I daglig praksis vil denne erkendelse ikke ændre noget, og det har kun i meget sjældne tilfælde en behandlingsmæssig konsekvens. Det understreger imidlertid betydningen af, at patienter med akut hepatitis B skal følges indtil sikker serokonversion, HBsAg til anti-HBs eller etablering af kronisk infektion".

Yotsuyanagi H, Ito K, Yamada N et al. High levels of hepatitis B virus after the onset of disease lead to chronic infection in patients with acute hepatitis B. Clin Infect Dis 2013;57:935-42.

Interessekonflikt ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen