Skip to main content

Vitamintilskud til gravide rygere og lungefunktion hos barnet

Femårsopfølgning viser, at vitamin C-tilskud til gravide rygere er associeret til bedre lungefunktion og færre luftvejssymptomer hos børnene.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

21. feb. 2023
2 min.

Det er veldokumenteret, at børn, som fødes af kvinder, som har røget under graviditeten, har lavere lungefunktion og flere luftvejssymptomer end børn af ikkerygende kvinder. Et nyt studie præsenterer data fra en femårsopfølgning af børn, hvis mødre røg under graviditeten og indgik i et randomiseret studie, hvor halvdelen fik dagligt tilskud på 500 mg C-vitamin daglig, mens den anden halvdel fik placebo. Forfatterne finder, at børn af mødre, som fik C-vitamin, havde en bedre lungefunktion bedømt ved målinger af flow under forceret eksspiration og en ca. 60% lavere risiko for at have pibende og hvæsende vejrtrækning. Artiklen konkluderer, at vitamin C-tilskud under graviditeten kan reducere de skadelige pulmonale virkninger af maternel rygning.    

Børnelæge og professor, Bo Chawes, Afdeling for Børn og Unge og Dansk BørneAstma Center, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Der er ingen tvivl om, at facilitering af rygeophør før en graviditet er langt at foretrække fremfor interventioner, der potentielt kan reducere tobakkens skadelige virkninger på fosterets lungeudvikling og lungehelbred i barndommen. Når det er sagt, så viser forskerne bag dette velgennemførte studie, som fortsat er blindet i followupperioden, at C-vitamintilskud til gravide rygende mødre bedrer barnets spirometrimål ved femårsalderen på en måde, som først og fremmest understøtter en bedre udvikling af luftvejene fremfor en forbedring af lungevolumina. Dette vækstmønster kan være en vigtig prædiktor for lungefunktionsudviklingen gennem livet og muligvis nedsætte risikoen for KOL på sigt. Forskerne fandt også en nedsat risiko for astmatiske symptomer, men ingen effekt på forekomsten af fødevareallergi eller atopisk eksem, der antyder, at C-vitamin primært virker ved at revertere den negative effekt af tobak på luftvejsvækst fremfor at bremse den klassiske atopiske march. Effekten af C-vitamintilskud på lungefunktion i barndommen burde undersøges hos ikkerygende gravide kvinder i fremtiden«.     

INTERESSEKONFLIKTER: ingen