Content area

|
|

Wellens syndrom

Forfatter(e)

Frederik Winsløw1, Karen Marianne Hansen2 & Ulrik Christian Winsløw3

1) Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet, 2) Almen praksis, Hedehusene, 3) Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet

En 53-årig kvinde, som var diagnosticeret med hyperkolesterolæmi, henvendte sig i almen praksis med anstrengelsesudløste brystsmerter. Et elektrokardiogram taget i hvile viste bifasisk T-takinversion i V2-V4 (A) med normalisering af T-takker ved smerte under anstrengelse (B). På mistanke om Wellens syndrom (WS) blev patienten henvist til indlæggelse i kardiologisk regi. Der blev taget sekventielle koronarmarkører, og da de var normale, blev hun udskrevet mhp. ambulant hjerte-CT.

Dagen derpå blev der fulgt op på patienten i almen praksis, og efter aftale med kardiologisk bagvagt, blev hun genindlagt i kardiologisk regi. Der blev nu foretaget subakut koronar angiografi, som viste 95% stenose proksimalt i venstre koronararterie (LAD) (C). Hun fik foretaget en ballonudvidelse med stentindsættelse og blev udskrevet med pladehæmmerbehandling.

WS defineres som karakteristiske bifasiske eller symmetriske T-takinversioner i prækordiale afledninger hos patienter med ustabil angina [1]. Identifikation af WS har vigtige implikationer for behandlingen. WS har 89% specificitet for en signifikant (> 70%) stenose af LAD med behov for ballondilatation [2]. Koronarmarkørerne er typisk normale [1].Korrespondance: Frederik Winsløw. E-mail: doctorwins@gmail.com
Publiceret på Ugeskriftet.dk: 19. oktober 2020
Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
UgeskrLæger 2020;182:V71029
Blad nummer: 

Litteratur

  1. de Zwaan C, Bär FW, Wellens HJ. Characteristic electrocardiographic pattern indicating a critical stenosis high in left anterior descending coronary artery in patients admitted because of impending myocardial infarction. Am Heart J 1982;103:730-6.

  2. de Zwaan C, Bär FW, Janssen JH et al. Angiographic and clinical characteristics of patients with unstable angina showing an ECG pattern indicating critical narrowing of the proximal LAD coronary artery. Am Heart J 1989;117:657-65.

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer