Skip to main content
10. jan. 2022

Demografien vil i de næste par år sætte sig tungt på sundhedsvæsenet. Andelen af ældre på hospitalerne vil stige, og det ser man allerede nu i akutmodtagelserne, hvor denne patientgruppe udgør en voksende andel.

Det stiller store krav til lægerne, for symptomer hos ældre kan ofte tegne sig helt anderledes end hos resten af befolkningen.

Medvirkende: Martin Schultz, hoveduddannelseslæge på Geriatrisk Afdeling Herlev-Gentofte Hospital

Klip og tilrettelæggelse: Karen Sigrid Jacobsen

Læs statusartikel:
Håndtering af indlagte ældre patienter i akutmodtagelsen

Martin Schultz, Marie Enemark Durand, Søren Kabell Nissen et al