Skip to main content
20. jan. 2020

Dysfagi eller synkebesvær kan være en konsekvens af eller et symptom på alvorligere sygdom, men dysfagi kan også opstå, uden at det er muligt at finde den egentlige grund til problemerne. Selvom dysfagi er en udbredt lidelse, så mangler der viden om symptomer, udredning og behandling. Det mener læge Hanna Rahbek Mortensen og Dorte Melgaard, ergoterapeut og formand for Dansk Selskab for Dysfagi, som du kan møde i denne udgave af Ugeskriftets Videnskabspodcast.

Klippet og tilrettelagt Mie Brandstrup.

Læs også statusartikel: Dysfagi

Bahareh B. Philipsen, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Hanna R. Mortensen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Dorte Melgaard, Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland