Skip to main content

Intet nyt i kritik af HPV-kampagne

Overlæge Jesper Mehlsen anfægter grundlaget for informationsindsatsen »Stop HPV – stop livmoderhalskræft«, der skal bidrage til at øge HPV-vaccination i Danmark. Vi savner, at Jesper Mehlsen tager debatten nye steder hen og underbygger sine synspunkter med (nye) data.

Illustration: Stop HPV kampagnen.
Illustration: Stop HPV kampagnen.
Overlæge Bolette Søborg, Sundhedsstyrelsen, overlæge Ulla Axelsen, Kræftens Bekæmpelse, & praktiserende læge Michael Dupont, næstformand, Lægeforeningen
5. jul. 2017
03 min

Da Jesper Mehlsen deltog i live-debatten »Skal min datter vaccineres?« på TV2 News den 17. maj, nævnte han, at han inden for en måned ville fremkomme med ny, solid dokumentation, der kunne underbygge hans synspunkter. Vi vil oprigtigt gerne se Jesper Mehlsens nye resultater. Men når han ikke løfter sløret for sin forskning, kan vi endnu engang kun forholde os til hans kritik, som vi ikke enige i og heller ikke mener er velunderbygget. HPV-vaccinen er anerkendt verden over, den er sikker, den er effektiv, den er godkendt, og den er baseret på solid faglig evidens.

Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen står fuldt og helt inde for vores informationsindsats. Den er tilrettelagt på baggrund af forældres efterspørgsel efter et samlet sted at søge information om forebyggelse af livmoderhalskræft og HPV-vaccination, så de og deres døtre kan blive klogere og bedre rustet til at tage en beslutning på et oplyst grundlag.

Da vi har svaret på Jesper Mehlsens kritik i mange andre sammenhænge, vil vi her blot dykke ned i nogle af hans kritikpunkter:

  • Mehlsen skriver, at vi i kampagnen bevidst skulle have udeladt at beskrive, at halvdelen af de kvinder, som hvert år dør af livmoderhalskræft, er over 70 år. Hvordan skal vi læse dette? Det kan næsten lyde som om, Mehlsen ikke synes, det er værd at kere sig om kvinder, som er over 70 år og dør af en kræftsygdom. Det synes vi; vi vil gerne forbygge en alvorlig kræftform hos såvel de unge kvinder som de ældre kvinder. Uanset alder er det at få stillet en kræftdiagnose og gennemgå den efterfølgende behandling en meget voldsom oplevelse, også selvom man er så heldig at overleve sin kræftsygdom.

  • Mehlsen antyder, at antallet af indberetninger om formodede, alvorlige bivirkninger efter en HPV-vaccination (0,2%) bør sidestilles med den dokumenterede risiko for at dø af livmoderhalskræft på 0,2%. Vi finder det meget problematisk, hvis forslaget er, at vi i vores oplysningsindsats skulle sidestille antallet af dokumenterede kræftdødsfald med antallet af formodninger om alvorlige bivirkninger, hvor der i de fleste tilfælde ikke er påvist en sammenhæng mellem vaccinen og de indberettede symptomer.

  • Det er ikke korrekt, når Mehlsen fremstiller EMA-rapporten som noget, der ligger længst nede i evidenspyramiden. EMA-rapporten tager udgangspunkt i tilgængelige studier på området, hvoraf mange ligger højt i evidenshierarkiet.

  • Mehlsens betragtninger om FUTURE II-studiet, og hvilke effektmål der bedst afspejler det mål, vi forsøger at opnå ved at vaccinere piger på 12 år i børnevaccinationsprogrammet, er vi direkte uenige i. Når man vaccinerer piger på 12 år, er det netop for at vaccinere der, hvor vi ved, at effekten af vaccination vil være størst, da gruppen må formodes ikke at have været udsat for HPV-smitte (HPV-naive). Derfor er effektmålet fra per protocol-analysegruppen det, der bedst afspejler den mulige forebyggelseseffekt ved vaccination i børnevaccinationsprogrammet.

  • Det er ikke korrekt, når Mehlsen skriver at »der er ingen studier, der dokumenterer effekten af HPV-vaccination på vaginal-, vulva- eller analcancer« – tværtimod! Man kan såmænd bare slå op i produktresumeet for HPV-vaccinerne og se både godkendte indikationer og evidens for dette.

  • Vi har på stophpv.dk medtaget dokumentation for studier, hvor man har kigget på en eventuel sammenhæng mellem vaccinen og diverse sygdomme. Udvælgelseskriteriet har været, at det skulle være studier med videnskabelig tyngde.

Læs Overlæge Jesper Mehlsens kronik "Ensidig HPV-kampagne"

Læs også: Overlæge tilbageviser HPV-kritik

Læs også: HPV - Skal vi vaccinere drenge?

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen