Skip to main content

Starter lægers sexisme på medicinstudiet?

Kulturen blandt lægestuderende kunne tyde på det.

Foto: Privat
Foto: Privat

Jonas Kassow Grønlund, lægestuderende 4. semester, Aarhus Universitet.

2. nov. 2020
4 min.

I den seneste tid er sexchikane blandt læger blevet belyst fra flere sider. Min kommentar er ikke en konkret krænkelse. Det har jeg ikke oplevet. Jeg vil i stedet sætte fingeren på en kultur, som eksisterer udbredt blandt lægestuderende. Denne kultur kan aldrig undskylde sexchikane, men måske – i værste fald - understøtte det.

Rigtige mænd, plaskvåde inderlår

Mange studerende vil nikke genkendende til en særlig jargon, som introduceres allerede på hytteturen i rusugen: En kvindelig tutor holder den traditionsrige velkomsttale til de nye fyre på studiet. Her erklærer hun, at pigerne på medicin forlanger et mandfolk og ikke en »vatpik«, som det lød på min hyttetur.

I fredagsbaren dyrkes maskuliniteten ved at smide trøjen til »Rigtige Mænd« (temasang, Mulan). Dette traditionsrige indslag ses af mange som et befriende simpelt fællesskab. Den for lægestuderende velkendte remse til at huske knæets anatomi antyder en primitiv tone: »Mænd Kan Lide Ludere Med Kvalitet«.

Samme tone videreføres i en anden huskeregel, hvor interaktionen mellem mænd og kvinder skitseres: »Guttermænd Giver Kvinder Plaskvåde Inderlår« (nerver fra plexus sacralis).

For et år siden, da min klasse havde anatomi, var denne jargon en integreret del undervisningen. Med en vis undren henvendte jeg mig til mine undervisere, og siden fik ledelsen min skriftlige kritik. Ledelsen og underviserne var indstillet på en forandring. Men hvad med os studerende?

Grov humor er ikke et problem i sig selv

Det er hverken mit mål at afskaffe huskeregler eller bar overkrop. Mit indtryk er, at mange holder af den »afslappede« tone blandt studerende. Det giver et afbræk fra et ellers alvorligt studie, og det er helt forståeligt.

I mine øjne er grov humor ikke et problem i sig selv. Vores problem er, at den grove humor ikke blot er et afbræk, men et inklusionskriterium, en del af pakken, et vilkår i vores kultur.

Handyr eller »vatpik«?

Vores ideal er en simpel fortælling: Mænd er primitive handyr. Kvinder forlanger et mandfolk.

Lad os skrotte den fortælling. Det er tid til et nyt ideal.

Min bekymring er, at denne primitive fortælling kan danne grundlag for, at sexchikane trives i sundhedsvæsenet. Jeg tror simpelthen, at der sker flere overgreb, når mænd opdrages til ikke at være en »vatpik«. Samtidig tror jeg, det er sværere at sige fra overfor overgreb, hvis man har lært, at grov humor er en del af omgangstonen.

Tilbage står et spørgsmål, som vi skal tage alvorligt nu - både af hensyn til kommende kollegaer og patienter: Understøtter vores kultur empati og værdighed i lægegerningen?

Ledelsens ansvar, fælles opgave

Yngre læger og studerende beretter om udbredt sexchikane i sundhedsvæsenet. Undersøgelser af arbejdsmiljøet understøtter billedet. Det kræver en forandring nu.

En kulturændring blandt studerende kan ikke stå alene. Ansvaret for at bekæmpe sexchikane ligger altid hos ledelsen; dvs. hos lægeforeningerne, regionerne og universiteterne. Men vi studerende har en vigtig rolle: Vores opgave er at kræve en forandring oppefra og skabe en sund kultur nedefra.

Det starter med en samtale: Hvad er egentlig vores værdier? Hvordan skaber vi et godt miljø blandt kommende læger? Det vil jeg gerne invitere alle lægestuderende til at tage stilling til.

Referencer

Supplerende referencer

  • D. 18. september 2020 iværksatte foreningen “Uden Tavshedspligt” underskriftsindsamlingen “Stop sexisme blandt læger”, som nu har 1070 tilslutninger. Initiativet har udløst en bølge af personlige beretninger fra yngre læger og medicinstuderende, som har oplevet sexchikane i sundhedsvæsenet (TV 2, Ugeskrift for Læger).

  • 25. september bragte Altinget et markant budskab fra læge og direktør for lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz: “Hvis du mener at sexismedebatten er for højlydt, skal du lytte bedre efter”.

  • 9. oktober satte Ugeskrift for Læger fokus på debatten med lederen, skrevet af formand for Lægeforeningen, Camilla Rathcke: ”Ingen skal finde sig i sexisme”.

  • En rundspørge fra 2016 viser, at 5,7 % af alle læger har oplevet sexchikane i en eller anden form. Det er ifølge Information.dk et af de højeste branchetal.

  • Danske Regioner erklærede 23. oktober deres klare holdning til problemet: “Beretningerne chokerer, forarger og maner til selverkendelse hos os, der har siddet med det politiske ansvar, mens mange af hændelserne er sket” (Ugeskrift for Læger).