Skip to main content

Svar til »Screening for kardiovaskulær sygdom nedbringer ikke sygdomsbyrden i befolkningen«

Hjerte
Foto: Colourbox

Gorm Boje Jensen1 & Peter Lange2

1) Østerbroundersøgelsen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, gormbojejensen@dadlnet.dk, 2) Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital.

9. jan. 2023
02 min

Jørgensen et al kritiserer vores kommentar til DANCAVAS-undersøgelsen [1, 2].  Desuden fremkommer de med flere generelle betragtninger vedrørende screening for hjerte-kar-sygdom. Vi var ikke bekendt med deres systematiske review publiceret af WHO i et format, som ikke findes i PubMed [3].

Vi er helt enige i, at screening for hjerte-kar-sygdom bør diskuteres på et evidensbaseret grundlag. DANCAVAS-undersøgelsen er imidlertid ikke færdiggjort i henhold til protokollen, der specificerer opfølgning efter tre, fem og ti år. Treårsopfølgningen blev ikke gennemført på grund af force majeure, COVID-19-epidemien; artiklen i New England Journal of Medicine vedrører femårsopfølgningen, og så mangler den protokolspecificerede tiårsopfølgning fortsat. Evidensen er ikke på plads endnu. Dette ænder ikke på, at DANCAVAS er stor og original forskning.

Det kan både blive en dreng og en pige: Måske viser tiårsopfølgningen, at der stadigvæk ikke er effekt på totaldødeligheden. Så er der ikke mere at tale om. Det kan også være, at der findes en statistisk signifikant effekt på dødelighed og sygelighed. Ting tager tid. I så fald er det et helt ny ball game, hvor det er relevant at overveje forhold som omkostningseffektivitet, numbers needed to screen og mulige skadevirkninger. Vi er naturligvis enige i, at generel screening meget vel kan være redundant i forhold til det naturlige forløb af epidemien af hjerte-kar-sygdomme.

Referencer:

  1. Screening for kardiovaskulær sygdom hos 65-74-årige mænd. Medicinske nyheder. Ugeskr Læger 2022;184:2222. https://ugeskriftet.dk/videnskab/screening-kardiovaskulaer-sygdom-hos-65-74-arige-maend
  2. Lindholt JS, Søgaard R, Rasmussen LM et al. Five-year outcomes of the Danish Cardiovascular Screening (DANCAVAS) Trial. N Engl J Med 2022;387:1385-94.
  3. Eriksen CU, Rotal O, Toft U, Jørgensen T. What is the effectiveness of systematic population-level screening programmes for reducing the burden of cardiovascular diseases?  Copenhagen. WHO Regional Office for Europe, 2021 (WHO Health Evidence Network (HEN) Evidence Synthesis Report 71).

Referencer

Screening for kardiovaskulær sygdom hos 65-74-årige mænd. Medicinske nyheder. Ugeskr Læger 2022;184:2222. https://ugeskriftet.dk/videnskab/screening-kardiovaskulaer-sygdom-hos-65-74-arige-maend

Lindholt JS, Søgaard R, Rasmussen LM et al. Five-year outcomes of the Danish Cardiovascular Screening (DANCAVAS) Trial. N Engl J Med 2022;387:1385-94.

Eriksen CU, Rotal O, Toft U, Jørgensen T. What is the effectiveness of systematic population-level screening programmes for reducing the burden of cardiovascular diseases?  Copenhagen. WHO Regional Office for Europe, 2021 (WHO Health Evidence Network (HEN) Evidence Synthesis Report 71).

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen