Skip to main content
Udnævnelse

Anni Ravnsbæk Jensen

Medlem af Medicinrådet

Cheflæge på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital Anni Ravnsbæk Jensen er udpeget til nyt medlem af Medicinrådet. Hun er udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber og overtager en af de to ledige pladser for de to tidligere repræsentanter, Niels Obel og Dorte Lisbeth Nielsen, der begge stoppede i rådet i slutningen af 2023. Den anden plads blev i februar 2024 besat af overlæge Ann-Brit Eg Hansen.

Kilde: Medicinrådet

Kolleganyt