Skip to main content
Mindeord

Jens Peter Jacobsen

Carl Sonnenschein, Ole Bo Hansen, Jørn Bo Madsen, Steen Lage og Anders Beck.

19.1.1954 – 24.4.2024

Jens Peter Jacobsen fik sin grunduddannelse i Arvika i Sverige, herefter var han industrilæge i Schweiz i et år. Efterfølgende fik han sin speciallæge uddannelse i Skövde og Göteborg.

Jens var fascineret af Grønland. Han var rejseleder for Dansk Vandrelaug på Grønland gennem mere end10 år. På en af de rejser mødte han sin Susan, en schweizisk turist som han blev gift med og fik børnene Kathrine og Frederik.

Jens havde stor viden om alverdens lande. Hans interesseområder var politik, sprog og historie. Han kunne føre samtaler på tysk, engelsk, fransk, italiensk, grønlandsk og i et vist omfang på japansk.

Jens elskede at rejse med familien, og det blev til mange ture i Europa og i Asien. Familiens yndlingsferier var dog de årlige skiferier i Schweiz – Susan’s hjemland.

I 1993 vendte Jens hjem til Danmark og fik ansættelse på anæstesiologisk afdeling, Slagelse sygehus, og i 1995 valgte han at søge til Holbæk.

Jens var en omsorgsfuld, omhyggelig og ansvarsbevidst læge. Stillede man ham et fagligt spørgsmål, fik man et klart og velgennemtænkt svar.

De seneste år var Jens den lægeligt ansvarlige på Dagkirurgisk afsnit i Holbæk, hvor han var meget afholdt.

Jens var ophavsmand til en køreklub for læger. Den fungerede i mange år, og læger med forskellige specialer fulgtes fra København til Holbæk og retur. Det var populært, da man kunne sidde og blunde lidt på turen, eller få sig en hyggelig social eller lægefaglig snak.

I 2012 blev Jens ramt af malign sygdom. Det tog på ham, men han fortsatte på jobbet de næste 4 år. Han måtte gennem flere kirurgiske indgreb samt kemoterapi og strålebehandling. Det satte sine spor, og i 2016 gik Jens på pension. Typisk for Jens var, at han som pensionist brugte tiden på fortsat at dygtiggøre sig. Han fortsatte med at læse om politik, historie, samfundsforhold, og flere rejser til Japan klarede han også. Jens var fast deltager på Folkeuniversitetet gennem en række år.

Sommer 2023 fik Jens besked om, at alle behandlingsmuligheder var udtømte. Jens forblev optimistisk og var fuld aktiv, selv om han var præget af sin sygdom. Alvoren blev dog tydelig i november 2023 efter en akut operation, som Jens overlevede, men han genvandt aldrig sin styrke. Jens blev passet det sidste halve år af sine nærmeste i eget hjem. Han døde med familien omkring sig, blot tre måneder efter sin 70-års fødselsdag.

Vi – hans kolleger savner Jens, og vore tanker går til Susan, Kathrine og Frederik.

Vi mindes Jens som en fantastisk kollega.

Kolleganyt