Skip to main content
Forskning

Legater

Speciallæge Heinrich Kopps Legat

Speciallæge Heinrich Kopps Legat, der har til formål at støtte lægevidenskabelig forskning i Aalborg, har uddelt forskningsstøtte for 2023 til fem læger. Hver læger har modtaget 50.000 kr. i støtte til deres forskningsprojekter. Legatet er uddelt til:

Mette Madsen, overlæge, ph.d.-studerende, Børne- og Ungeafdelingen/Steno Diabetes Center Nordjylland, Aalborg Universitetshospital

Malene Hentze Hansen, læge, ph.d.-studerende, Center for Svimmelhed og Balance, Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Louis Bay Nygaard, læge, ph.d.-studerende, Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Karen Guldbrandsen, afdelingslæge, ph.d.-studerende, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Daniel Tuyet Kristensen, læge, ph.d.-studerende, Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Om Speciallæge Heinrich Kopps Legat

Speciallæge Heinrich Kopps Legat har siden 1985 årligt støttet lægevidenskabelige forskningsprojekter i Aalborg og har siden begyndelsen uddelt i alt ca. 6 mio. kr.
Speciallæge Heinrich Kopp har derudover stiftet et legat til støtte for vanskeligt stillede børn, der har været indlagt på Aalborg Sygehus.
Heinrich Kopp døde i 2016, og legatet har arvet en større formue, som skal anvendes til lægevidenskabelig forskning i Aalborg.

Kilde: Speciallæge Heinrich Kopps Legat

Kolleganyt