Skip to main content
Foto: OUH
Jobskifte

Mette Worsøe

Cheflæge

Cheflæge på Medicinsk Afdeling M/FAM på Svendborg Sygehus, Mette Worsøe, er pr. 15. december 2023 ansat som ny cheflæge på Hjertemedicinsk Afdeling B på Odense Universitetshospital. Hun har været cheflæge på Svendborg Sygehus siden 2016 og har tidligere været formand for Yngre Læger og medlem af Overlægeforeningens bestyrelse.

Kilde: Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Kolleganyt