Skip to main content
Udnævnelse

Pia R. Kamstrup

Professorat

Cheflæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Pia R. Kamstrup, tiltrådt den 1. april som professor i klinisk biokemi med særligt fokus på arvelig hyperlipidæmi ved Københavns Universitet. Hun skal i sit nye professorat bidrage til forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdomme gennem øget fokus på arvelige risikofaktorer.

Kilde: Region Hovedstaden

Kolleganyt