Content area

Jørgen Ingerslev

1942-2019

Forfatter(e)

Benny Sørensen

Christian Fenger-Eriksen

Ole Halfdan Larsen

Hanne Thykjær Sørensen

Lone Hvitfeldt Poulsen

Liselotte Ebbesen

Mariann Tang

Anne Mette Hvas

Professor Jørgen Ingerslev døde i juli 2019, 77 år gammel.

Jørgen var indtil 2009 professor og overlæge ved Center for Hæmofili og Trombose på Aarhus Universitetshospital i Skejby og indtil 2013 visiting professor ved King’s College Medical School i London.

I løbet af sin karriere satte Jørgen afgørende og varige aftryk indenfor hæmostase- og tromboseområdet; i helt særlig grad til gavn for patienter med arvelig blødersygdom.

I både Danmark, Skandinavien og internationalt var Jørgen en markant og central person hvad angår behandling af patienter med arvelig blødersygdom. I de mørke år for bløderpatienterne, hvor behandling med plasmaderiverede produkter medførte, at et stort antal bløderpatienter blev smittet med hiv samt, hepatitis B og C, spillede Jørgen en meget aktiv rolle i at drive implementeringen af rekombinante produktioner til behandling af patienter med blødersygdom. Jørgen vil blive særligt husket for sin passionerede dedikation i forhold til at udvikle state of art-behandling af bløderpatienter, og Danmark blev – hovedsagligt på baggrund af Jørgens indsats – ét af de første lande i verden, hvor man implementerede rekombinant behandling som standard til alle bløderpatienter, hvor det var muligt.

Jørgen var én af de fremmeste forskere på hæmostase og tromboseområdet. I løbet af sin karriere var Jørgen dybt engageret i The International Society of Thrombosis and Haemostasis og var leder af den videnskabelige subkomité vedrørende hæmofili A og B. Jørgen var derudover aktivt involveret i at etablere den europæiske organisation European Association of Haemophilia and Allied Disorders. Ud over sit betydende internationale akademiske arbejde var Jørgen højt respekteret i lægemiddel- og biotekindustrien for sin store indsigt og erfaring i udvikling og implementering af nye lægemidler.

Nationalt var én af Jørgens mest betydende præstationer etableringen og udviklingen af Center for Hæmofili og Trombose på Aarhus Universitetshospital, dengang Skejby Sygehus, hvor vi på forskellig vis havde det store privilegium at arbejde sammen med ham. Jørgen spillede ligeledes en helt central rolle i, at hæmostase- og tromboseområdet fik en tværfaglig forankring i Danmark ved etableringen af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase allerede i 1993.

Ud over at være en yderst værdsat læge og forsker var Jørgen mentor for en lang række yngre læger, som han delte begejstringen for sit fagområde med. Jørgen var knivskarp, tænkte hurtigt og kreativt og havde en eminent evne til at tænke ud af boksen. Dertil kom en generøsitet, hjælpsomhed og opbakning, der var langt ud over, hvad man kunne turde håbe på eller forvente. Jørgen ydede derved en prisværdig indsats i at understøtte uddannelse af en ny generation af læger og forskere, som skulle blive i stand til at løfte hæmostase- og tromboseområdet videre frem. Vi er mange, der føler en stor taknemmelighed over den gavmildhed, hvormed Jørgen delte sin viden og alle sine internationale kontakter.

Jørgen satte et markant fagligt aftryk i alle sammenhænge, hvor han kom, og midt i alle aktiviteterne og travlheden var der få, der som Jørgen kunne samle et bord omkring sig og fylde rummet med højt humør og gode historier.

Selvom arbejdet fyldte meget i Jørgens liv, var vi aldrig i tvivl om, at livet med Bodil og drengene – og senere børnebørnene – var helt centralt og en essentiel drivkraft i hans liv.

Ære være Jørgen Ingerslevs minde.