Content area

Ole Risør

12.3.1942-13.9.2019

Forfatter(e)

Jesper Fredsted, Jesper Dehlholm, Paul Bruun-Guassora

Vores tidligere kollega i Asnæs Lægehus, Ole, er død efter et kortvarigt sygdomsforløb på grund af pancreascancer.

Ole levede det meste af sit liv i Asnæs og omegn. Han var den ældste af en børneflok på tre og søn af den lokale landbetjent. Faderens arbejde gav ham indblik i livets til tider mere barske sider.

Under medicinstudiet blev residensen flyttet til København, hvor byens musikmiljø fristede. Han var selv meget musikalsk og begyndte tidligt at spille forskellige instrumenter. Han spillede ofte trompet eller guitar på diverse jazzsteder. Her mødte han den medicinstuderende Hanne Marstrand, og de blev bl.a. set kørende rundt på scooter i Københavns nattemiljø.

De blev gift, Hanne blev færdig med studiet, og det blev Ole også efter lidt musikalske forsinkelser.

Herefter gik turen tilbage til provinsen, nemlig Holbæk Centralsygehus, hvor Ole efterhånden kastede sin kærlighed på det lungemedicinske speciale. Hanne startede tidligt i almen praksis, og da den frie nedsættelsesret til almen praksis i 1976 blev lukket og reguleret, måtte Ole vælge: lunger eller landlæge? Som bekendt valgte han at blive praktiserende læge i Asnæs som kompagnon med Freddy Rasmussen og Hanne i det store gamle lægehus. Ole var kommet »hjem«.

Da Ole var barn, havde hans for-forgænger, Dr. Bennov, på et tidspunkt drengen på skødet i sit kontor og sagde til Ole: »Her skal du sidde en dag«.

Der gik dog endnu nogle år, før Ole sad i den selvsamme stol, idet der ikke var fysisk plads til tre læger. Der måtte bygges til, og Ole tegnede selv tilbygningen, ligesom han havde tegnet familiens private hus i Veddinge Bakker. Først da Freddy Rasmussen gik på pension i 1986, kom Ole ind i de gamle praksislokaler, hvor han kom som barn. Han beholdt både stol og inventar, som dog blev suppleret med en hel væg med reoler til Oles mange fagbøger.

Ole var praktiserende læge i 33 år og blev en del af den rivende udvikling, som faget og organiseringen af arbejdet undergik i disse år. Ole var ikke en helt almindelig practicus. Han brugte manuel medicin og akupunktur, ligesom laserbehandling blev prøvet af.

Ole nærede tidligt interesse for de sider af mennesket, som ikke havde med ren somatik at gøre. Seksuelle problemer mødte han i praksis, og inspireret af Inge og K.B. Rasmussen samt Preben Hertoft begyndte han i slutningen af 70’erne at undervise i klinisk sexologi. 1983-85 deltog Ole og Hanne både som undervisere og kursister på den første danske uddannelse til sexolog.

Ole og senere Hanne virkede som konsulenter i Klinisk Sexologi på Herlev Hospital i over 20 år indtil 2010.

Efter pensioneringen fra lægehuset i 2009 blev de begge ansat som overlæger i Klinisk Sexologi ved Roskilde Psykiatriske Hospital/Fjorden fra 2011-2017.

Derudover drev Ole og Hanne sammen med psykolog Leif Mousten samlivsbrevkasse i Politiken fra 1983 til 1992.

Man kan roligt sige, at Ole har været en af dansk sexologis »grand old men«.

Processen mellem læge og patient lå også Ole meget på sinde, og han udviklede sammen med praktiserende læge Jan-Helge Larsen og psykiater Jørgen Nystrup en model for konsultationsprocessen. De afholdt sammen ugekurser for praktiserende læger i dette på den græske ø Kalymnos forår og efterår fra 1992 og ca. 15 år frem. Over en tredjedel af Danmarks praktiserende læger deltog i kurserne.

De mange aktiviteter uden for praksis kunne kun lade sig gøre, fordi Ole gik ned på en todagesarbejdsuge i praksis fra 1993.

I lægehuset husker vi Ole som en god kollega med stor vitalitet og god humor. Til vores lægemøder trak det ofte ud, fordi Ole lige måtte spille lidt guitar sammen med Jesper Fredsted. Når møderne blev holdt hjemme hos Ole og Hanne, nød vi andre godt af Oles evner til at lave god mad og servere god vin.

Ole efterlader sig Hanne og børnene Torsten og Liv (og seks børnebørn), som i øvrigt begge er uddannet almenmedicinere.