Skip to main content

5 spørgsmål til formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz om den nye stillingsstruktur

Foto: Claus Boesen
Foto: Claus Boesen

Anne Steenberger, as@dadl.dk

3. maj 2021
2 min.

Den nye stillingsstruktur skal træde i kraft i april 2022. Hvad skal der ske indtil da?

Der ligger en stor opgave i afdelingerne. Overenskomsten sætter en ramme og en retning, hvor målet er at styrke den lægelige ledelse. Vi håber, at alle overlæger, tillidsrepræsentanter, afdelings- og sygehusledelser i fællesskab vil arbejde med at definere et indhold, der svarer til den virkelighed, som den enkelte afdeling befinder sig i.

Vil der være forskelle?

Vi har fået forskellige reaktioner. Nogle steder er der stor begejstring, andre tænker, har vi det ikke i forvejen, og så er der nogle, der siger, pyha og hold da op. Det er en af grundene til, at man har et år til at finde ud af, hvordan det kan give mening på afdelingerne.

Der vil blive forskelle, men vi håber, at linjen alle steder vil være, at den faglige ledelse også bliver prioriteret og ikke udelukkende den organisatoriske ledelse. Hvad angår personaleledelse, så forudsætter vi ikke, at den nødvendigvis ligger hos de nye ledende overlæger. Nogle steder giver det mest mening at beholde den hos den ny cheflæge. Det samme gælder den økonomisk del af ledelse – der vil det også være en lokal afgørelse, hvor den ligger. Men opgaven ligger fast: De kommende ledende overlæger skal styrke den lægefaglige ledelse og aflaste den nye cheflæge.

Vil der komme flere ledende overlæger end der i dag samlet set er i gruppen af specialeansvarlige og funktionsansvarlige overlæger?

Ja, det forventer vi helt bestemt. De overlæger, der i dag er ansat som specialeansvarlige overlæger vil blive omdøbt til ledende overlæger. Men derudover vil nogle, der i dag er overenskomstansatte overlæger, blive løftet til at blive kommende ledende overlæger. Den lægefaglige ledelse bliver dermed bredt ud og sammen med mere fokus på ledelsesopgaven styrkes den lægefaglige ledelse i hospitalet.

Hvad med finansieringen?

Den er aftalt ved forhandlingsbordet. Jeg regner med, at det bliver en del af regionernes forhandling med regeringen i den kommende økonomiforhandling.

Der er bekymring for, at sygehusledelser vil lægge det ud på afdelingsbudgetterne?

Jeg forstår bekymringen. Men det ville være mangel på respekt for overenskomstaftalen blot at give afdelingsledelsen den besked.

LÆS OGSÅ:

En leder og 100 læger – umuligt?

Kronik: Hvad der skal til for, at det nye lægelige ledelseslag bliver en succes?