Content area

|

Biokemi, 3. udgave

Den 3. udgave af ”Biokemi” er en opdateret og revideret version af den syv år gamle 2. udgave. Bogens formål er at give en pædagogisk beskrivelse af de grundlæggende biokemiske principper og danne grundlag for forståelse af de biokemiske of molekylære processer, der styrer kroppens funktioner, skriver anmelder Frida Emanuelsson.
Cover: FADL’s Forlag
Forfatter(e)
Frida Emanuelsson, reservelæge, ph.d. Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet. Interessekonflikter: Ingen.

Bogen »Biokemi« er den 3. udgave af en dansk lærebog i biokemi, primært rettet mod (medicin)studerende ved landets sundhedsvidenskabelige fakulteter. Den 3. udgave af ”Biokemi” er en opdateret og revideret version af den syv år gamle 2. udgave. Bogens formål er at give en pædagogisk beskrivelse af de grundlæggende biokemiske principper og danne grundlag for forståelse af de biokemiske of molekylære processer, der styrer kroppens funktioner.

Bogen er opdelt i fem overordnede emner; »Introduktion til biokemi«, »Metabolisme«, »Molekylærbiologi«, »Signalering i kroppen« og »Celle- og vævsbiologi« og omfatter i alt 50 kapitler og 918 sider. Hvert kapitel indledes med et kort resumé og afsluttes med en opsamling og en række læringsmål, der fremhæver de vigtigste begreber i teksten og derved kan fungere som repetition ved eksamenslæsning. Teksten er suppleret med informative tabeller og illustrationer. Derudover figurerer tre typer af bokse; »Klinik-bokse« med formål at knytte parallel til klinikken og bringe eksempler på, hvordan biokemien er relevant for sygdommes ætiologi og behandling; »Uddybning-bokse«, der beskriver et relevant emne mere detaljeret; samt »Ekstra-bokse«, der indeholder forskellige typer bonusinformation. Hvert kapitel afsluttes med et par referencer til supplerende læsning.

Overordnet fremstår bogen flot, velstruktureret og velskrevet. De mange tabeller og illustrationer fremmer overblikket og gør sammen med de informative bokse bogen letlæst og overskuelig på trods af dens tykkelse. Illustrationerne er tydelige og pædagogiske, og bogen udgør en god basisbog i biokemi for medicinstuderende, såvel som for læger og andre interesserede. Jeg forestiller mig, at mange medicinstuderende er glade for bogen og takker forfatterne for deres store indsats med lærebog i Biokemi på dansk, på trods af de mange engelsksprogede alternativer. De »Kliniske bokse« er perspektiverende, dog kunne de med fordel opdateres både i forhold til terminologi og indhold for at spejle aktuel klinisk praksis. F.eks. taler man ikke længere om højt HDL-kolesterol som direkte beskyttende mod aterosklerose, og man kunne ønske plads til PCSK9-hæmmere og direkte orale antikoagulantia som eksempler på henholdsvis kolesterolsænkende og antikoagulerende behandling. Tilsvarende kunne referencerne til supplerende læsning opdateres, og hvor det er relevant også inkludere tidssvarende guidelines.

Fakta

Forfatter: Jannik Landt og Michael Grave

Forlag: FADL’s Forlag

Udgivet: 31. august 2021

Sider: 920

Vejl. pris: 999,95 kr.

Vurdering: 4 ud af 5 stjerner

LÆS OGSÅ

Læge – kend din kvalitet

Klinikbogen, 3. udgave – en vigtig hjælp i kittellommen

Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar