Skip to main content

Bogen giver en overskuelig gennemgang af alle aspekter af KOL

Bogen »Hvad er KOL?« giver den nyeste viden om KOL. Anmelder og speciallæge i almen medicin Jette Maria Elbrønd anbefaler varmt bogen til både sundhedsprofessionelle og til mennesker, som har sygdommen eller er pårørende til personer med KOL.
Cover: FADL’s Forlag
Cover: FADL’s Forlag

Jette Maria Elbrønd, speciallæge i almen medicin. Interessekonflikter: ingen

9. maj 2022
2 min.

Bogen »Hvad er KOL?« kan varmt anbefales til både sundhedsprofessionelle og til mennesker, som har sygdommen eller er pårørende til personer med KOL. Peter Lange er nemlig lykkedes med at henvende sig til både fagfolk og lægpersoner. Der gives en overskuelig gennemgang af alle aspekter vedrørende KOL.

Fakta

Fakta

En række faciliteter gør bogen indbydende og inviterer læseren ind.

Sproget er lettilgængeligt, og der er en gennemgang af termer og tilstande. For en fagperson er der tale om vendinger, som man med fordel vil kunne bruge i sin kommunikation med patienten med KOL.

Indholdsfortegnelse gør det nemt at bruge bogen som opslagsværk.

Sygehistorierne gør teksten nærværende og er let overførbare til den kliniske dagligdag, hvor sundhedsprofessionelle møder mennesket med KOL, ligesom patienten selv og dennes pårørende formentlig vil have lettere ved at genkende sig selv og situationer i bogen. Udvikling i nogle af sygehistorierne giver god sammenhæng mellem bogens kapitler.

Ved hjælp af gode figurer og tabeller eksemplificeres og præciseres det indhold, som formidles. Det er tekstbesparende og gør bogen let at læse.

Peter Lange beskriver på bedste måde gennem flere kapitler, at en respektfuld og individorienteret tilgang til patienten med KOL er afgørende vigtig. Det kan synes selvindlysende, men i kraft af den måde, KOL har været betragtet og måske stadig betragtes i offentligheden og grundet sygdommens potentielt meget alvorlige forløb, er der grund til at være meget opmærksom på, at vi som sundhedsprofessionelle er os bevidste om patientens perspektiv, præferencer og historie og om vores egen kommunikation med patienten om sygdommen.

Læs også:

»Bogens styrke er fokus på livet efter et stroke«

Enhver sygdom er en fortælling