Skip to main content

»Bogen kan anbefales til alle med arbejde i og interesse for ledelse i sundhedsvæsenet«

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet har udgivet ny debatbog med fokus på fem pejlemærker i ledelse i det danske sundhedsvæsen. Læs anmeldelse af speciallæge i samfundsmedicin Else Smith.
Cover: Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet (DSS).
Cover: Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet (DSS).

Else Smith, speciallæge i samfundsmedicin og ph.d. Interessekonflikter: ES er medlem af DSS.

16. jun. 2022
3 min.

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet har valgt at udgive et debatoplæg med titlen: »5 pejlemærker for ledelse i fremtidens sundhedsvæsen«. De fem pejlemærker er: 1) ledelse i et integreret sundhedsvæsen, 2) ledelse med fokus på den enkelte patient og borger, 3) ledelse af lighed, 4) ledelse af bæredygtighed og 5) ledelse, der skaber forandringer. Hvert pejlemærke beskrives af 2-4 forfattere, alle med gode nedslag af indsigtsfulde og velformulerede forfattere inden for deres områder. Det er en stor styrke ved bogen, at man har valgt flere pejlemærker, og at de hver belyses af forfattere med forskellige vinkler på det givne emne.

Faktaboks

Fakta

At ledelse kan og skal bidrage til velkendte udfordringer i sundhedsvæsenet som fokus på patient og borger, ulighed og et mere integreret sundhedsvæsen, bør være selvsagt, omend der som sådan ikke tilføjes megen nytænkning eller -anvisning af de enkelte forfattere under disse pejlemærker.

Så er det anderledes med de to artikler om ledelse af bæredygtighed. De er begge nytænkende, velskrevne og tænker virkelig ind i fremtiden og bør læses af enhver ledelse i det danske sundhedsvæsen. De får begge fem store stjerner, mens bogen samlet kun kan lande på små fire stjerner, da der er mange kendte tanker, mange kendte ord og en del steder for lidt fremtidsluft under vingerne.


De to kapitler om ledelse, der skaber forandring, tør visse steder, hvor andre tier. Ledelsen kan gøre meget for at forbedre de mange forhold, der skal og kan forbedres i det danske sundhedsvæsen – og meget kan gøres uden at det kræver tilførsel af nye ressourcer. Det kræver dog både mod og vilje, og ikke mindst kulturkamp f.eks. at stoppe den megen spild, der desværre også pågår, og som »Vælg Klogt« har fokus på. Det omfatter også nedbrydning af de mange søjler, som også personalet bidrager til at fastholde. Og megen forandring kunne gennemføres, hvis ledelserne ville, herunder også de politiske ledelser. Men jeg tror, at der mangler kompetencer samt en vilje til den bottom up-tilgang, som bogen flere steder efterspørger.

At de politiske ledelser i vort sundhedsvæsen bør tænke langt mere samfundsmæssigt, end det sker, savner jeg lidt flere ord på. For som der rigtigt står, så ».. er det en vigtig ledelsesmæssig erkendelse, at sundhed afhænger af meget andet end det, der foregår i sundhedsvæsenet«. Vi ved alle, at ulighed i sundhed primært skabes uden for sundhedsvæsenet, men at væsenet bidrager til yderligere ulighed, når vi først møder det med sygdom.

Bogen kan anbefales til alle med arbejde i og interesse for ledelse i sundhedsvæsenet. Og den kan med stor fordel læses af yngre, mindre erfarne ledere, som inspiration til opgaven og ikke mindst vigtigheden af prioritering og udvikling.

Læs flere anmeldelser:

Ny debatbog om konflikter og problemer i det danske sygehus- og sundhedsvæsen

Hvordan håndterer vi fremtidens pandemier?

Et unikt besøg bag Rigets lukkede døre