Skip to main content

Cannabis-forskning på vej i Region Syd

Region Syddanmark og Forskningsenheden for Almen Medicin ved SDU går sammen om forskning i medicinsk cannabis – men der er lige en knast, der skal ryddes af vejen først.

Cannabis sativa indica. Foto: Colourbox
Cannabis sativa indica. Foto: Colourbox

Klaus Larsen kll@dadl.dk

4. okt. 2017
4 min.

Region Syddanmark meddelte i sidste uge, at den vil iværksætte et forskningsprojekt, der skal afdække, hvad praktiserende læger, speciallæger, sygehuslæger og patienter mener om medicinsk cannabis, og hvordan det anvendes.

Det skal blandt andet – ifølge regionen – ”bane vejen for medicinsk cannabis”.

Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet er udset til at stå for forskningen – og det vil den gerne. Men bestemt ikke for at ”bane vejen” for en behandling, som stadig savner dokumentation for effekt, dosering og bivirkninger, siger forskningsleder ved SDU Jens Søndergaard.

Politisk ”retningslinje”

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fastholder, med et folketingsflertal bag sig, at en fireårig forsøgsordning med lægeordineret cannabis skal i gang som planlagt den 1. januar.

Når regering og Folketing gennemtrumfer en forsøgsordning med medicinsk cannabis, har de i praksis udsendt en klinisk retningslinje.

Både Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) finder det uhørt og har protesteret, men blandt læger har der ikke været enighed om initiativet.

Det vil dog ikke afholde Forskningsenheden for Almen Medicin ved Syddansk Universitet fra at indgå i et forskningsprojekt, som Region Sydjylland vil finansiere, når den fireårige forsøgsordning skydes i gang 1. januar 2018.

”Som forskningsenhed er man neutral og er alene interesseret i at danne ny viden om området og det er der behov for” siger forskningsleder Jens Søndergaard og tilføjer, at det jo er ”en ny og interessant situation, at regering of folketing på den måde muliggør anvendelsen af et medikament, tilsyneladende uden at have opbakning fra en stor del af fagkundskaben”.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fastholder med et bredt folketingsflertal i ryggen, at en fireårig forsøgsordning med lægeordineret cannabis skal igangsættes som planlagt. Fra nytår skal patienter med sklerose, rygmarvsskade, kræftpatienter i kemoterapi samt smerteplagede have adgang til recept på cannabis.

De fleste vil skulle have midlet hos egen læge, men DSAM har frarådet sine medlemmer at deltage i ordningen, fordi effekt og bivirkninger ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.

Forskningsenheden: ”Joøøh …

Hvordan administrerer praktiserende læger, speciallæger og sygehuslæger ordningen? Er de villige eller ej til at udskrive medicinsk cannabis, og hvorfor/hvorfor ikke? Og hvad siger og ønsker patienterne?

Disse og mange andre spørgsmål skal projektet finde svar på.

”Derudover skal man se på anvendelses- og ordinationsmønstre og udvikle et redskab til at vurdere patienternes oplevede effekt af behandlingen med medicinsk cannabis”, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Forskningsenheden medvirker gerne til projektet – men muligvis har regionen været lovlig kæk, da pressemeddelelsen fik overskriften: ”Syddansk forskning skal bane vejen for medicinsk cannabis”.

”Pressemeddelelsen er nok kommet lidt hurtigt ud. Den er i hvert fald ikke dækkende for det, vi gerne vil lave”, siger forskningsleder ved forskningsenheden, Jens Søndergaard.

”Vi skal først høre, hvad sundhedsudvalget i regionen siger til projektet, som vi har beskrevet det. Det, vi gerne vil, er at beskrive og analysere holdninger hos praktiserende læger, speciallæger, sygehuslæger og patienter til brugen af medicinsk cannabis”, siger Jens Søndergaard.

Evidens kræver større studie

Regionen ønsker dog samtidig, at projektet skal bidrage til ”udvikle et redskab til at vurdere patienternes oplevede effekt” af behandling med medicinsk cannabis.

Det er dog ikke umiddelbart en del af det projekt som regionen skal tage stilling til, siger Jens Søndergaard. Det projekt, Forskningsenheden ønsker at involvere sig i, omfatter litteraturstudier, interviews med fokusgrupper med læger og patienter og individuelle interviews og på baggrund heraf udsendelse af spørgeskemaer.

”Formålet er at få en forståelse af lægernes og patienternes holdninger og erfaringer med at bruge eller ikke at bruge medicinsk cannabis. Men det vil aldrig kunne erstatte et randomiseret, kontrolleret effektstudie, som ville koste et større millionbeløb. Og det er heller ikke meningen med det første, mindre studie om cannabisordningen. Men det vil være ønskeligt, såfremt man også finansierer de randomiserede studier, som bør gennemføres i forhold til den ufuldstændige evidens for gavnlige effekter som mulige bivirkninger af medicinsk cannabis”, siger Jens Søndergaard.

Region Syddanmarks forskningsprojekt er ikke direkte knyttet til regeringens fireårige forsøgsordning. Formanden for regionens sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S) mener dog, at Forskningsprojektet vil kunne bidrage til forsøgsordningen med viden.

Læs også:

For og imod medicinsk cannabis

Praktiserende læger vil ikke udskrive cannabis

Kasuistik: Selvmedicinering med cannabidiololie hos en patient med primær lateral sklerose