Skip to main content

Praktiserende læger vil ikke udskrive cannabis

Praktiserende læger frarådes at udskrive medicinsk cannabis. Sundhedsministeren opfordrer lægerne til ikke at sætte sig uden for døren.

Britt Lindemann, brl@dadl.dk, og Anders Heissel, ah@dadl.dk

11. aug. 2017
4 min.

Allerede inden forsøget med medicinsk cannabis går i gang til nytår, siger de praktiserende læger fra. Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) fraråder praktiserende læger at udskrive recept på medicinsk cannabis. Den udmelding kommer i kølvandet på DSAM's høringssvar, hvor selskabet udtrykker bekymring over beslutningen om at legalisere medicinsk cannabis. Det gør DSAM primært, fordi læger får en skærpet oplysningspligt på et område, hvor der mangler evidens, siger formand for DSAM, læge Anders Beich.

”Læger får en skærpet pligt til at oplyse patienterne om noget, som vi ikke har et grundlag for at oplyse noget om. Det er den fælde, praktiserende læger bliver fanget i,” siger han og fortsætter:

”Der er ikke grundlag for at udskrive ikkedokumenteret behandling i almen praksis. I alle andre sammenhænge bestræber vi os på at arbejde ud fra et dokumenteret og solidt grundlag, og så vi skal ikke pludselig til at gøre det modsatte. Derfor fraråder vi vores medlemmer at udskrive medicinsk cannabis."

Vi kommer til at hjælpe lægerne med udførlig behandlingsvejledning, så jeg vil opfordre dem til at være medspillere og ikke sætte sig uden for døren, men i stedet blive klogere på medicinsk cannabis Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

I efteråret 2016 indgik Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en aftale om at indføre en fire-årig forsøgsperiode med medicinsk cannabis. Lægerne skal stå for ordinering af cannabis i tilfælde, hvor konventionel behandling med godkendte lægemidler allerede er afprøvet. Medicinsk cannabis kan altså udskrives som led i behandlingen for multipel sklerose, rygmarvsskade, kroniske smerter og kvalme og opkastning efter kemoterapi. Der er afsat 22 mio. kr. til ordningen, der skal starte 1. januar 2018.

Desuden er der afsat fem mio. kr. i en pulje, som kan øge det videnskabelige grundlag på området og understøtte, at der sker videnskabelig erfaringsopsamling. Men det giver DSAM ikke meget for.

”Læger arbejder i den rækkefølge, at først får vi det videnskabelige grundlag, og så omsætter vi det og implementerer det bagefter. Vi har dårlige erfaringer med at gøre det omvendte, for noget, der er indført uden evidensgrundlag, bliver meget sjældent afskaffet igen. Så derfor vil vi gerne fra starten af markere, at vi synes, det er en rigtig dårlig ide,” siger Anders Beich.

I Lægemiddelstyrelsens udkast til vejledning om lægers behandling med medicinsk cannabis står, at hver enkelt af de 3.500 praktiserende læger selv skal vurdere evidensgrundlaget, men at netop på de to områder, hvor der findes nogen evidens (rygmarvsskade og multipel sklerose) er det neurologer, der skal håndtere udskrivningen. Praktiserende læger sidder tilbage med de indikationer, hvor der ikke findes dokumentation. Og netop derfor ønsker DSAM at tage diskussionen ud af konsultationslokalet ved at komme med denne generelle anbefaling.

”Hvis læger alligevel udskriver medicinsk cannabis, så påtager de sig et ret betydeligt ansvar, og de kan få ret store forklaringsproblemer siden hen især ift. informationspligten. Vi kan ikke støtte dem i at udskrive på nuværende grundlag,” forklarer Anders Beich.

Forsøget fortsætter

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) håber, at lægerne alligevel vil tage del i forsøget med medicinsk cannabis, både for patienternes skyld og for at blive erfaringer rigere.

”Lægerne skal huske på, at vi med forsøget gerne vil hjælpe en række meget syge mennesker med store smerter, som ønsker at prøve medicinsk cannabis. Vi kommer til at hjælpe lægerne med udførlig behandlingsvejledning, så jeg vil opfordre dem til at være medspillere og ikke sætte sig uden for døren, men i stedet blive klogere på medicinsk cannabis,” siger Ellen Trane Nørby i en skriftlig kommentar til ugeskriftet.dk

Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti håber også, at lægerne alligevel vil deltage for patienternes skyld. Hun forstår ikke anbefalingen fra DSAM.

”Det er bekymrende, og jeg synes netop, deres skepsis kunne blive til nysgerrighed i forhold til, om det kan hjælpe stærkt syge mennesker. Derfor undrer det mig, at de på den måde vil gå imod en folketingsbeslutning,” siger hun.

Liselott Blixt er dog ikke bekymret for en fuldstændig boykot fra de praktiserende læger:

”Heldigvis ved jeg, at flere læger gerne vil udskrive det, og så kan jeg kun håbe, at der kommer flere til. Men det er en dårlig strategi fra lægernes side, og den vil måske i sidste ende ramme dem selv.”

Hvordan ramme dem selv?

”Ja, så kommer det til at gå udenom dem til speciallæger og hospitalslæger i stedet. Og så mister de det fortrolige rum med deres patienter.

Men kan man overhovedet lave en forsøgsordning, når praktiserende læger ikke vil være med?

”Ja, der er allerede læger, der udskriver i dag, og flere, der gerne vil,” siger Liselott Blixt.

Thomas Senderovitz, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen og skal lave den endelige vejledning, bakker op om, at forsøget går i gang som planlagt:

”Der er jo trods alt også andre læger end praktiserende, men lad nu ordningen komme i gang først – så ser vi,” skriver han på twitter og henviser til udkast til vejledning, hvor der står: ” Medicinsk cannabis kan ordineres af enhver læge.”

Læs mere her:

For og imod medicinsk cannabis

Op til 20% af patienterne, som får medicinsk cannabis for kroniske smerter, bliver afhængige