Skip to main content

Op til 20% af patienterne, som får medicinsk cannabis for kroniske smerter, bliver afhængige

Israelsk undersøgelse viser, at udvikling af afhængighed ved lægeordineret cannabis ses hos 10-20% af patienterne.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

4. aug. 2017
2 min.

Behandling af patienter med kroniske nonmaligne smerter er svær, og det er kendt, at mange af disse patienter udvikler opioidafhængighed. I nogle lande har man fremført lægeordineret cannabis som en alternativ mulighed. I Danmark har man aftalt en fireårig forsøgsordning med lægeordineret cannabis, som starter næste år til blandt andet patienter med kroniske smerter. I Israel har man relativt langvarige erfaringer med medicinsk cannabis, og en ny undersøgelse derfra beskriver udvikling af afhængighed ved medicinsk ordineret cannabis. Artiklen opererer med begrebet ”problematisk brug”, som er karakteriseret ved overforbrug, stærk trang til stoffet og angst for ikke at kunne få stoffet. Studiet er baseret på ca. 900 patienter med kroniske smerter, og fokus er udvikling af afhængighed blandt cannabisbrugere sammenlignet med opioidbrugere. Forfatterne konkluderer, at selv om problematisk brug ses sjældnere blandt cannabisbrugere end blandt opioidbrugere, er den på 10-20% i cannabisgruppen sammenlignet med 20-50% i opioidgruppen.

Overlæge Jette Højsted, Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet, kommenter: ”Det er første gang, psykisk afhængighed af lægeordineret cannabis er undersøgt på kroniske smertepatienter. Resultatet er bemærkelsesværdigt, fordi problemet med afhængighed ved cannabis har været negligeret i den politiske og folkelige debat. En procentdel på mellem 10 og 20 af en population af kroniske smertepatienter er foruroligende høj. Hvis vi ikke er meget opmærksomme på risiko for afhængighed ved denne behandling og sørger for at gribe ind i tide ved tegn på begyndende tegn på problematisk brug, risikerer vi om nogle år at stå med en stor gruppe patienter, som – i lighed med opioidafhængige – er blevet psykisk afhængige af den medicin, som skulle hjælpe mod smerterne, og som nu har tilføjet endnu et problem til de mange problemer, man i forvejen har som kronisk smertepatient”.

Feingold D, Goor-Aryeh I, Bril S et al. Problematic use of prescription opioids and medicinal cannabis among patients suffering from chronic pain. Pain Medicine 2017;18:294-306.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Læs også: For og imod medicinsk cannabis