Skip to main content

Dansk Pancreas Cancer Database: National MDT bidrager til tværregionalt samarbejde

Den nationale MDT-konference blev etableret i august 2018. Prospektiv dataindsamling er etableret i DPCD, og konferencen er et tværregionalt forum for vurdering af kirurgisk behandling hos patienter uden metastatisk sygdom.

 

Styregruppens medlemmer: Per Pfeiffer, Claus Fristrup, Britta Weber, Carsten Palnæs Hansen, Deepthi Chiranth, Eva Fallentin, Frank Viborg Mortensen, Inna Chen, Lars Peter Larsen, Martine Borrisholt, Michael Bau Mortensen, Mogens Sall, Morten Ladekarl, Stephen Hamilton Dutoit, Sönke Detlefsen, Anne Zierau Kudsk Ragner, Henriette Engberg, Kelvin-Gam Jensen. Interessekonflikter: ingen.

19. jan. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. juli 2021 – 30. juni 2022, Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Tidligere årsrapporter fra DPCD har påvist regionale forskelle i resektionsfrekvens. DPCD Årsrapport 2021/2022 viser nu et ensartet tilbud om resektion på tværs af landet. Overlevelsen efter resektion er ligeledes ensartet og lever op til internationale resultater. På trods af et øget antal resektioner frem mod 2022 er treårsoverlevelsen efter resektion forbedret over tid. Ligeledes er den perioperative mortalitet 30 og 90 dage efter resektion uændret lav (0-3%).    

Den nationale multidisciplinære teamkonference (nMDT) for patienter med kræft i bugspytkirtlen blev etableret i august 2018 [1]. Formålet med konferencen er at sikre den bedst mulige behandling til alle patienter med pancreascancer i Danmark, hvor radikal resektion af tumor er den eneste kurative behandlingsmulighed. Ved nMDT vurderes muligheden for kirurgisk behandling hos patienter uden metastatisk sygdom i et tværregionalt klinisk samarbejde. Desuden fungerer konferencen som et forum for drøftelse af fremgangsmåde og behandling i henhold til eksperimentelle protokoller.   

For at sikre, at kvaliteten af behandlingen for patienter, som er vurderet ved nMDT, kan følges og opgøres ved anvendelse af valide data, er der pr. 1. januar 2022 etableret prospektiv registrering af kliniske data fra nMDT-konferencen i DPCD. Dato for konferencen indhentes fra Landspatientregisteret (LPR) via en ny procedurekode: ZZ0190D3 (Multidisciplinær team (MDT) konference, national). Således får patienter, som efter 1. januar 2022 er vurderet ved nMDT, automatisk oprettet et registreringsskema for nMDT-data i DPCD, når procedurekoden registreres i LPR. Rigshospitalet er ansvarlig for indtastning af de kliniske nMD-data i DPCD.

I DPCD Årsrapport 2021/2022 er der udarbejdet en række registerbaserede opgørelser for nMDT-patienter i perioden 2018-2020 baseret på data i DPCD. Opgørelserne viser, at alle udredende afdelinger i Danmark i varierende omfang henviser patienter til nMDT-konferencen. I alt 48 (24%) ud af de 198 patienter, som blev vurderet i perioden 2018-2020, endte op med resektion efter nMDT. Et vigtigt målepunkt er derfor, om overlevelsen for de resecerede patienter efter nMDT er på niveau med overlevelsen for de resecerede patienter uden vurdering på nMDT. Resultaterne i årsrapporten viser, at overlevelsen i de to grupper ikke afviger fra hinanden (Figur 1), men da der er tale om retrospektive data, hvor selektion af patienter til nMDT ikke har været veldefineret, må resultater tages med forbehold.

Figur 1.
Figur 1.  Kaplan-Meier estimeret overlevelse efter resektion, stratificeret for nMDT status (ikke-nMDT patient eller nMDT patient), N=587. 

Referencer

1. Sundhedsstyrelsen. National MDT konference ved kræft i bugspytkirtlen. Sundhedsstyrelsen, 2019. www.sst.dk.