Kvalitetsudvikling

Kvalitetsudvikling

»Kvalitetsudvikling« er resuméer af udvalgte kvalitetsrapporter med fokus på deres relevans for lægerne. De bringes for at højne den generelle opmærksomhed på indholdet af kvalitetsarbejdet i Danmark. Artikler bragt under »Kvalitetsudvikling« har ikke været i peer review eller i egentlig redaktionel behandling hos Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktion. Redaktionen har dog udpeget en redaktør, der udvælger, hvilke resuméer der bringes under »Kvalitetsudvikling« i både Ugeskrift for Læger og på Ugeskriftet.dk.

Kvalitetsudvikling 2022

Kvalitetsudvikling 2021

Kvalitetsudvikling 2019