Skip to main content

Destruktiv digitalisering

Debatbogen »Destruktiv digitalisering» er historien– eller rettere tragedien – om digitaliseringen med Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Bogen har fagligt særdeles tunge kapaciteter inden for lægevidenskab, økonomi og datalogi. Den er fremragende fortalt og læseværdig for alle, der interesserer sig for et bedre offentligt sundhedsvæsen, skriver anmelder Thomas Emil Christensen.
Cover: FADL’s Forlag
Cover: FADL’s Forlag

Thomas Emil Christensen, 1. reservelæge. Interessekonflikter: TEC er forfatter til en række kritiske artikler om offentlig ledelse.

12. okt. 2021
3 min

Historien om Sundhedsplatformen (SP) er historien om et amerikansk faktureringssystem, der blev solgt som journalsystem til to østdanske regioner. Om to regioner, der insisterer på, at detonationen af et Hellfire-missil under motorhjelmen har resulteret i en bil med flere hestekræfter, bedre benzinøkonomi og større køreglæde.


Historien – eller rettere tragedien – om SP er nu fortalt i bogform af fagligt særdeles tunge kapaciteter inden for lægevidenskab, økonomi og datalogi. Og det er forfatternes fortjeneste – ikke Ugeskriftets korte deadline – at jeg slugte bogen på tre aftener. Den er fremragende fortalt!


Nøgternt, sagligt og veldokumenteret dissekerer forfatterne hele forløbet, udvælgelsen, konfigurationen, implementeringen og ikke mindst konsekvenserne for det østdanske sundhedsvæsen. Og det står krystalklart, at to regioner har fejlet administrativt, økonomisk, teknologisk, sundhedsfagligt og moralsk.


F.eks. blev de østdanske patienter allerede i udgangspunktet udelukket fra det billige og velfungerende EPJ-system fra århusianske Systematic, fordi to forhenværende – Vibeke Storm Rasmussen og Svend Hartling – var prinsessesure over, at midtjyderne netop var løbet med en maskine til avanceret kræftbehandling. Således sikrede de to regionsspidser, at barren fra starten var sat helt ned under jordhøjde.


Centralt for regionernes beslutning var den såkaldte businesscase, der forudså enorme besparelser og uhørte effektiviseringer ved implementeringen af SP. Men businesscasen viste sig at være omtrent lige så retvisende som et Danmarkskort tegnet frit efter fantasien. Forfatterne redegør hvorfor. Det var fri fantasi. Hele businesscasen var baseret på opdigtede data blottet for empiri.


Og kriterierne for udvælgelse af et journalsystem blev ændret i 11. time, da det stod klart, at SP stod til at tabe. Systemet blev søsat halvfærdigt. Problemer blev løjet væk. Kritik blev mødt med intimidering. Og regionernes ledelser gentog i det uendelige, at det ikke var systemet – men menneskene, brugerne – der var forkerte. Ak ja, hele forløbet SP er en lang nostalgisk rejse tilbage til Sovjetapparatchik’ernes jordbrugsreformer i forrige århundrede.


Bogen er ikke bare en velfortalt historie om en enkeltstående fadæse i offentlig ledelse. Den er også en pæl gennem hjertet på den mere end 40 år gamle vrangforestilling om, at offentlig ledelse er en selvstændig disciplin, der med succes kan udøves uden faglig indsigt på baggrund af businessplans, Key Performance Indicators og konsulentrapporter. Det er indlysende, at sundhedsvæsenets nuværende ledelse ikke understøtter, men forringer organisationens mulighed for at opfylde sit formål. At ledelsens relation til sundhedsvæsenet er parasitær frem for symbiotisk.


Derfor bør alle, der interesserer sig for et bedre offentligt sundhedsvæsen, læse og lære af Destruktiv Digitalisering. Aldrig mere en ny SP!


Faktaboks

Fakta