Skip to main content

»Det er desværre mere økonomien end overvægten, der er afgørende for, om patienterne får Wegovy«

Der sælges fem gange så meget Wegovy i Gentofte som i Jammerbugt, når man tager højde for forekomsten af svær overvægt. Den høje pris på Wegovy og patienters massive ønske om at tabe sig udfordrer almen praksis og ønsket om mindre ulighed i sundhed. DSAM vil begrænse målgruppen markant.

cover
Kortet viser Wegovy-recepter per 1.000 indbyggere / svært overvægtige per 100 indbyggere. Jo mørkere farve, des flere recepter i forhold til forekomsten af svær overvægt.

Bodil Jessen, boj@dadl.dk og Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

9. jun. 2023
13 min.

Gentofte er det sted i landet, hvor færrest borgere er svært overvægtige. Men det ser ikke ud til at afholde Gentofte-borgerne fra at købe det nye dyre vægttabsmiddel Wegovy fra Novo Nordisk.

Den nordkøbenhavnske kommune ligger således helt i top, når man ser på antallet af Wegovy-recepter i forhold til befolkningstallet og andelen af svært overvægtige i kommunen.

Til gengæld er viljen og/eller evnen til at betale for Wegovy noget mindre i nogle af landets tungeste kommuner som Lolland og Jammerbugt.

På baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsen og Den Nationale Sundhedsprofil har Ugeskrift for Læger udarbejdet en oversigt over landets kommuner, som viser forholdet mellem antal solgte recepter på Wegovy og forekomsten af svær overvægt. Og selvom der skal tages en række forbehold, er der ikke umiddelbart nogen klar sammenhæng mellem de to faktorer. 

»Det er desværre mere økonomien end overvægten, der er afgørende for, om patienterne får Wegovy«, siger praktiserende læge og næstformand i PLO, Mireille Lacroix.

»Når jeg ser de data, kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvad det er for patienter, som får udskrevet Wegovy. Er det patienter, der er svært overvægtige og er syge af deres overvægt, eller er det raske overvægtige, der har et ønske om at veje mindre?«.

Danmarkskortet viser Wegovy-recepter per 1.000 indbyggere / svært overvægtige per 100 indbyggere. Jo mørkere farve, des flere recepter i forhold til forekomsten af svær overvægt. Tal for svær overvægt, recepter samt forholdet mellem recepter og overvægt i de enkelte kommuner kan ses i linket herunder.

Ulighed

Ozempic til diabetes og Wegovy til vægttab fra Novo Nordisk indeholder hhv. 1 mg og 2,4 mg semaglutid og er på kort tid væltet ind over almen praksis og har presset de praktiserende lægers kapacitet.

Den store interesse har nu fået flere praktiserende læger til at udskyde patienter, der ønsker at starte op med Wegovy. Simpelthen for at få tid til syge patienter med mere presserende sundhedsfaglige problematikker.

Samtidig er læger bekymrede over den ulighed i sundhed, der er opstået i behandlingen af overvægt.

»Jeg har flere gange om ugen ekstremt tykke patienter med åndenød, besvær med at gå eller meget svær slidgigt i knæene, hvor jeg tænker, at her ville Wegovy hjælpe. Men de har ikke råd«, siger Mireille Lacroix.

Ved præsentationen af regeringens sundhedspakke i maj sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen godt er klar over, at vægttabsmedicinen er dyr for mange. Hun tilføjede, at regeringen ønsker, »at der er flere danskere, der får hjælp til varigt vægttab«.

Det kunne Mireille Lacroix også godt tænke sig.

»Jeg ville ønske, at der var tilskud. Vi kan bruge Wegovy som lægemiddel – ikke for at gøre folk slanke, men for at fjerne lidelsen. Men det kræver nye, snævrere kriterier end de nuværende«, siger hun.

I dag er Wegovy indiceret som vægttabsbehandling i tillæg til en kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet hos voksne med et BMI på mindst 30 kg/m2 eller et BMI på 27-30 kg/m2 med samtidig mindst én vægtrelateret tilstand. Aktuelt skal patienterne betale 2.371 kr. for fire ugers behandling med Wegovy i fuld dosis.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at 42.466 personer i april 2023 indløste en recept på Wegovy. I marts var det tilsvarende tal 37.702 personer. Det svarer til en stigning på 13%.

Det er en aftagende stigning. Fra februar til marts steg antallet af brugere nemlig med 49%, skriver Sundhedsdatastyrelsen.

»Når jeg ser de data, kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvad det er for patienter, som får udskrevet Wegovy«, siger Mireille Lacroix, praktiserende læge og næstformand i PLO

Målgruppen er for bred

Så længe indikationen er så bred, og målgruppen rummer op mod 900.000, er det no-go at snakke om tilskud til Wegovy, siger Bolette Friderichsen, formand for DSAM.

»Det vil hurtigt begynde at skride. Det har vi ikke råd til i sundhedsvæsenet, og vi har ikke råd til, at alle de mennesker potentielt bliver gjort til patienter. Tænk på, at vi endnu ikke kender de sundhedsmæssige konsekvenser på kort og lang sigt af højdosissemaglutid til raske«.

Hvis man kunne begrænse målgruppen til de syge, vil Bolette Friderichsen dog gerne være med til at se på, hvem lægemidlet kunne gavne. 

»Min definition på sygdom er ikke BMI +30, hvis du i øvrigt er rask. Min definition er lidelse og funktionstab. Jeg har masser af patienter med et BMI over 32, store runde og dejlige damer og mænd, der er fysisk aktive, sunde og raske. De fejler ikke noget«.

Hvis et BMI over 30 kg/mbliver gjort til en kronisk sygdom, er det pludselig endnu et forretningseventyr, siger hun.

»Så længe dét er dagsordenen, ville jeg ikke røre ved tilskudsreglerne. Det ærgrer mig, for jeg har patienter, der virkelig ville have gavn af det her. Jeg kan nævne flere patienter, som burde have det, men som ikke har råd, fordi de er på kontanthjælp. Og jeg ved fra kolleger, at det nærmest er umuligt at få de individuelle tilskud«.

Hun er ked af, at patienter, der kunne have gavn af det, er forhindret i at få det. Det er de mange raske, der får det, frem for de få syge.

»Der er flere penge i de raske. Det er det sædvanlige problem med medicinalindustrien, fordi der er flere raske end syge«.

Ukendte senfølger

Bolette Friderichsen er selv praktiserende læge i Hobro og har cirka en patient om ugen, som spørger til Wegovy.

»Nogle patienter tror, at jeg bare kan udskrive en recept. Det kan jeg ikke bare. Der er information, blodprøver og debat om formål, aftaler og opfølgning«.

Skal de praktiserende læger stoppe med at udskrive det?

»Jeg synes, at det er hul i hovedet, at vi overhovedet har sluppet dette præparat ud, når vi ikke kender senfølgerne. Jeg kan ikke forstå, at det kan lade sig gøre, at man godkender et præparat alene på baggrund af industriens egne, små undersøgelser, der viser en effekt. Populationerne er så små, at de kun kan vise effekten og de almindeligste bivirkninger, ikke de mere sjældne og slet ikke senfølgerne«.

Gennem historien er der set mange eksempler på lægemidler, der er blevet frigivet til raske, f.eks. østrogener til kvinder med menopauseproblemer.

»Så går der 20 år, før vi opdager, at vi har skabt en masse kræfttilfælde, fordi forsøgsprotokollen ikke var designet til at finde problemerne, men til at finde gevinsterne for de raske kvinder. Det er den pris, vi betaler for at lade industrien finansiere vores forskning«.

Det er ikke rimeligt at kalde overvægt en kronisk sygdom, mener DSAM-formanden. Hun erkender, at mennesker med svær overvægt har en øget risiko for blodprop i hjerte eller hjerne, en kardiovaskular event (CVE). Der er sammenfald, men der er aldrig påvist at være nogen årsagssammenhæng, lyder det.

»Der er lavet rigtig mange vægttabsstudier på overvægtige, og selvom deres blodtryk og kolesteroltal falder marginalt, så er det bare surrogatmål uden betydning. Deres risiko for CVE falder ikke, når vægten falder. Der må altså være en bagvedliggende årsag til både overvægt og øget hyppighed af CVE«.

Ved kolesteroldæmpende lægemidler var det først specialister på sygehusene, der måtte udskrive det, før man opnåede tilstrækkelig erfaring, og almen praksis begyndte at ordinere det. Det havde været godt, hvis endokrinologerne på samme vis havde startet med at udskrive Wegovy.

»Det er en ny og utestet medicin, og vi skal finde ud af, hvilken målgruppe der har gavn af det. Det burde gå via nåleøjet på endokrinologisk afdeling. De har ikke kapacitet til det, men så må vi bare konstatere, at det er præmaturt at sende det på markedet«.

Andre vil sige, at der er masser af erfaring med semaglutid, fordi man i årevis har givet Ozempic til diabetikere?

»Ozempic er en anden dosering, og det er en anden population. Du kan ikke sige, at fordi Ozempic i doser på 1 mg har været på markedet til brug for diabetespatienter, at så er Wegovy på 2,4 mg trygt at bruge til mennesker uden diabetes. Det er muligt, at mortalitet og morbiditet forbedres for diabetikere med Ozempic, men det kan du ikke overføre til raske mennesker, der bare er tykke«.

»Det vil hurtigt begynde at skride. Det har vi ikke råd til i sundhedsvæsenet, og vi har ikke råd til, at alle de mennesker potentielt bliver gjort til patienter«, siger Bolette Friderichsen, formand for DSAM

Kan læger holde til presset?

Professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra VIVE siger, at »det godt kan være«, at det vil være en god idé at ændre indikationen for Wegovy, så målgruppen bliver meget mindre – måske med mulighed for tilskud.

Umiddelbart har han dog mere fokus på Ozempic, der er i 2022 har lagt beslag på 10% af regionernes samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin, der udleveres fra et apotek. Og IRF i Sundhedsstyrelsen har da også for kort tid siden meldt ud, at forbruget af glukagonlignende peptid (GLP)-1-receptoragonister til behandling af type 2-diabetes skal markant ned – også hos mange af de patienter, der er i behandling i dag.

»De stakkels læger bliver jo væltet af folk, der gerne vil tabe sig med Ozempic. Og det ser ud, som om nogle læger giver efter, fordi patienterne så gerne vil have det«, siger Jakob Kjellberg.

For et er, at man formentlig godt kan opstille snævrere kriterier for Wegovy. Noget andet er, om det er realistisk at holde fast i kriterierne, når patienterne presser på.

»Kan man hegne målgruppen ind med snævrere kriterier? Eller bliver presset på hegnet så voldsomt på grund af den vilde efterspørgsel, så det ikke er realistisk? Det bør man overveje grundigt. Ikke kun, fordi det koster samfundet i tilskud til medicinen. Det koster også lægernes tid«.

Udskyder patienter

I en presset almen praksis med lange ventetider til patienter med ikkeakutte problemstillinger har patienternes interesse for Wegovy været overvældende.

Mireille Lacroix har som næstformand i PLO spurgt til kollegernes øgede arbejdsbyrde i organisationens interne facebookgruppe. Mange praksis er pressede og har udskudt igangsættelsen af nye Wegovy-patienter til engang i august. Sådan har de også gjort i hendes egen praksis på Sydfyn.

»Lige nu har vi en måneds ventetid på lungefunktionsundersøgelser. Det er til folk, der ikke kan få luft, og det prioriterer vi altså over vægttabsbehandling – medmindre patienterne lider alvorligt under deres svære overvægt«.

Mireille Lacroix frygter, at de meget brede kriterier for Wegovy kan føre til, at læger kommer i klemme.

»Jeg er bange for, at vi læger vil blive mødt med, at det, vi gør, er for meget, for lidt eller forkert. Og at der vil komme sager med, at læger har været for rundhåndede eller for strikse eller ikke har talt nok med patienterne«.

»Det her er kun lige begyndt. Præparaterne står i kø. Når det ene er kommet på markedet, er det næste kørt i stilling, og det tredje er på vej. Og de bliver mere og mere effektive. Det her er fremtiden. Det er det, vi er oppe imod«, siger Pia Müller, praktiserende læge, Greve

Vi kan ikke nå det

Pia Müller har i 26 år været praktiserende læge i Greve og har i alle årene haft en stor interesse i behandling af overvægt. Hun har bl.a. været med til at skrive flere kliniske vejledninger for DSAM og Sundhedsstyrelsen.

Hun er ikke i tvivl om, at behandlingen af overvægt er gået ind i en ny æra.

»Det her er kun lige begyndt. Præparaterne står i kø. Når det ene er kommet på markedet, er det næste kørt i stilling, og det tredje er på vej. Og de bliver mere og mere effektive. Det her er fremtiden. Det er det, vi er oppe imod«.

Greve ligger helt i top, når man ser på, hvor der udskrives flest recepter på Wegovy set i forhold til indbyggertallet. I Pia Müllers praksis er cirka 40 ud af 2.100 patienter i gang med behandling med den nye vægttabsmedicin – heraf har to fået påvirkede levertal, så behandlingen skulle stoppes straks.

Hun er »ekstremt overrasket over det massive pres fra patienterne«.

»Det er kommet bag på mig, at så mange vil betale for så dyr medicin. Vi har mange velstillede patienter, men der er også nogle med helt almindelige indkomster, der formår at finde pengene til medicinen. Det siger noget om, hvor meget overvægten bekymrer og generer dem. Nogle kan ikke binde deres sko eller tørre sig bagi«, siger hun.

Presset har fået konsekvenser. I Pia Müllers praksis har de besluttet, at de ikke udskriver Wegovy i de næste måneder.

»Vi kan simpelthen ikke nå det på forsvarlig vis. Vi er jo i forvejen pressede og har svært ved at nå de syge patienter«, siger Pia Müller.

Hun har haft en enkelt patient med komorbiditeter, som har bedt hende søge enkelttilskud til Wegovy.

»Det har jeg tidligere gjort til behandling med Saxenda [liraglutid], men det er godt nok besværligt, og de skal også først have været i behandling med vejledning om kost og motion, så det er ikke aktuelt endnu«.

Forskel mellem landsdele

Der er en øst-vest-skævhed i kommuneoversigten over antallet af recepter på Wegovy set i forhold til befolkningstallet og forekomsten af svær overvægt.

I Østdanmark – også i »tunge« kommuner - ligger forbruget højere end i mange jyske og fynske kommuner.

I Jammerbugt Kommune, hvor Thomas Olsen er praktiserende læge, er andelen med svær overvægt en af de højeste i landet. Alligevel er der en vis tilbageholdenhed i Wegovy-forbruget i forhold til de storkøbenhavnske kommuner.

»Der er nok ikke så mange her, der er firstmovers. Jeg tror, at folk er mere tilbageholdende og konservative og lige skal se tingene lidt an, før de kaster sig ud i noget nyt. Lad bare de andre være prøvekaniner«, griner Thomas Olsen og siger:

»Og så er der nok også mindre tryk på for at have et udseende, der lever op til alle sundheds- og skønhedsidealerne. Man går ikke så højt op i Botox og kosmetiske indgreb. Det er nok mere rummeligt her. Man må godt være lidt for rund«.

Men trods den jyske sindighed og rummelighed har også Thomas Olsen oplevet stor interesse for Wegovy hos patienterne i Aabybro og omegn. 

»Der har virkelig være run på. Patienterne prioriterer det, og de ved godt, at det er dyrt, og at de selv skal betale. Men de patienter, der på forhånd ved, at de ikke har råd, møder selvfølgelig heller ikke op hos mig for at få det«.

I Thomas Olsens praksis medfører Wegovy-behandling regelmæssige tider hos sygeplejerskerne for at følge ordentligt op på vægt, kost og motion. Men det går ud over tiderne til andre patienter.

»Det betød, at vi måtte arbejde vi over og skære ned på tiden i andre konsultationer, så det hele blev mere komprimeret og presset. Men det er ikke rimeligt«.

Derfor har lægerne for nylig besluttet, at de kun starter patienter op med Wegovy, hvis patienterne på forhånd har vist, at de kan tabe sig ved hjælp af omlægning af kost og motion. Dette understreger også, at medicinens effekt hænger sammen med kost og motion.

»Det skal ikke være Wegovy, der styrer os«, siger Thomas Olsen.

Vi vender til sidst tilbage til Pia Müller i Wegovy-højborgen i storkøbenhavnske Greve. Hun håber det bedste for de patienter, der har kastet sig ud i Wegovy-eventyret. For det er lidt sådan, hun har det. At det er et eventyr.

»Jeg har sjældent set så lykkelige mennesker som dem, jeg har sat i behandling med Wegovy. De er ét stort smil, når de kommer her til kontrol. Og det er jo den anden side af det – som også er vigtig for en læge«, siger Pia Müller:

»Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad det er, de har begivet sig ud i sammen med mig. Bare de bliver ved med at være så glade. Det frygter jeg, at de ikke gør«.

»Der er nok ikke så mange her, der er firstmovers. Jeg tror, at folk er mere tilbageholdende og konservative og lige skal se tingene lidt an, før de kaster sig ud i noget nyt. Lad bare de andre være prøvekaniner«, siger Thomas Olsen, praktiserende læge, Jammerbugt Kommune

Fakta

Behandling med Wegovy