Skip to main content

En introduktion til den akutmedicinske tankegang

»Akutmedicinske cases« er bogen til dig med forkærlighed for akut differentialdiagnostik, stabilisering af den ustabile patient eller blot som forberedelse forud for arbejdet i en akutmodtagelse.

Cover: FADL’s Forlag

Frederik Pors Klinting, introduktionslæge i akutmedicin, Akutafdelingen, Sygehus Lillebælt Kolding Bestyrelsesmedlem i DASEM og YDAM. Interessekonflikter ingen

5. okt. 2023
3 min.

Faktaboks

Akutmedicinske cases

Det akutmedicinske speciale er fortsat i sine spæde år. Som følge af dette er der stor mangel på dansk relevant faglitteratur til de af os, som er nye i specialet. »Akutmedicinske cases« er første danske udgivelse, der prøver at gøre op med dette. Bogen introducerer den akutmedicinske tankegang i en klinisk kontekst. En tankegang, som ikke defineres ud fra velafgrænsede organer eller fysiologiske områder. Akutmedicin er, som forfatterne skriver: »primært defineret ud fra et temporalt aspekt – hvor akut behandlingskrævende er tilstanden?«.

Bogen er tiltænkt dig, som arbejder i det akutmedicinske speciale, dig, som skal opstarte en uddannelsesstilling i en akutafdeling i Danmark, og ikke mindst som en akutmedicinsk pendant til den velkendte »Medicinske og kirurgiske cases«.

»I min optik er bogen et godt læringsværktøj for de læger, som overvejer en fremtid inden for eller blot er nysgerrige på de akutte specialer«Frederik Pors Klinting, introduktionslæge i akutmedicin, Akutafdelingen, Sygehus Lillebælt Kolding Bestyrelsesmedlem i DASEM og YDAM.

Bogen består af to dele: Del 1 er en introduktion til den akutmedicinske tankegang, differentialdiagnostik og de kernekompetencer, som definerer en akutmedicinsk læge. Tag dig god tid, fordyb dig i de teoretiske principper om probalisme, tærskelmodellen og den teoretiske introduktion til patientgennemgangen på akutstuen. Efterfølgende kaster du dig over Del 2: de akutmedicinske cases, som er bogens primære substans.

De akutmedicinske cases tager primært udgangspunkt i patientforløb, som forfatterne selv har mødt i de danske akutmodtagelser.

De anvendte cases er opbygget på en måde, hvorpå man kan forsøge at visualisere sig den kliniske setting, diskutere de primære symptomer og ikke mindst blot læse disse med henblik på at samle puslespilsbrikkerne frem mod en diagnose.

Der, hvor bogen har sin eksistensberettigelse og ikke mindst sin styrke, er dog den praktiske tilgang til afvejning af tentative diagnoser. Der argumenteres og diskuteres for og imod, hvilke diagnoser der har en øget sandsynlighed, og hvilke der er mindre relevante ud fra et teoretisk perspektiv. Dette med udgangspunkt i en tidstro tilgang af eksempelvis arteriel blodgas, ultralydskanning, ekg eller blodprøver. Alt imens skal man forholde sig til opstart af relevant tidstro behandling undervejs i casen samt på hvilken indikation.

Forfatterne slår sig ikke op på, at handlemetodikken i de anvendte cases er en facitliste for modtagelsen af de specifikke patienter, men prøver at illustrere, hvilke tankemønstre og diagnostiske overvejelser man skal gøre sig på basis af et symptomkompleks. Slutteligt opsummeres med tre casespecifikke læringspunkter og en opfølgning på de faktiske patientforløb.

I min optik er »Akutmedicinske cases« et godt læringsværktøj for de læger, som overvejer en fremtid inden for eller blot er nysgerrige på de akutte specialer, men er ligeledes relevant for alle dem, som har en funktion i de danske akutmodtagelser.